Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Niğde(Merkez)

İş Yerinde

İş Yerinde

1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

966 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

966 başvuru

Departman

Mühendislik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Ziraat Mühendisliği bahçe bitkileri bölümü mezunu,
  • Tecrübeli - Tecrübesiz,
  • Askerliğini yapmış,
  • Niğde ilinde ikamet eden / edebilecek olan,
  • MS office programlarını iyi derecede bilen,
  • Raporlama yapabilen,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • B sınıfı ehliyeti olan ve seyahat engeli olmayan,
  • Tercihen yabancı dil bilen (İngilizce) ,
  • İletişim becerisi yüksek,
İŞ TANIMI

Niğtaş A.Ş. bünyesinde var olan 900 dekar, kurulacak olan 2000 dekar otomasyonlu tam bodur elma bahçemiz için;

* Danışman Hocalarımızın vereceği talimatları yerine getirebilecek, 

* Uygulanacak reçetelerin takibini, kayıt altına alınmasını, istatistiklerini ve datalarını analiz edebilecek ve bu doğrultuda eğitime açık olan adayları şirketimiz bünyesinde çalıştırmak istiyoruz

* Aktif olarak sahada görev alabilecek ve ekibini yönlendirecek,

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Ziraat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisi Nedir? Ziraat Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Temelleri 1986 yılında atılan Niğtaş Anonim Şirketi 30 yılı aşan yolculuğunda, hedeflemiş olduğu değişim ve gelişim programlarının hep bir adım önünde giderek sadece Türkiye’nin değil Dünya’da 60 ın üzerinde ülkeye ulaşarak büyük bir başarı hikayesi yazdı. Yapmış olduğu bütün işlerde uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim amacını gözeten Niğtaş, sektörde ülkesinde yakaladığı trendi, dünyada’da yakalama hedefine inançla ilerleyen, insana verdiği değerle ‘Biz Kazanan Takımız’ mottosunu benimseyen bir markadır. Niğtaş kullanmış olduğu hammadde ve üretim kalitesi ile Türkiye’de Niğde ve Kırıkkale İşletme tesisleriyle doğal kalsiyum karbonat, nanometrik kalsit ve hidrofobik özellikli nanometrik kalsit, yüzey kaplama ve granül tesisleri, kapasiteleri ile boya, cam, plastik, kağıt, yapı kimyasalları gibi bir çok sektörde güçlü insan kaynağı, Ar-Ge yatırımları ve lojistik ağı ile çıkmış olduğu yolculuğuna kararlı şekilde devam etmektedir. Niğtaş Dünya’nın en saf ve en bayaz kasiti!

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

NİĞ TAŞ A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR ADAY ÇALIŞANAYDINLATMA ve ONAY METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla NİĞ TAŞ. A.Ş’ nin aydınlatma yükümlülüğü (Kanun md. 10) ve kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı için Kanun’da belirtilen istisnalar dışında ilgili kişilerin açık rızasını alma yükümlülüğü (Kanun md 5/1, 6/2, 8/1) bulunduğundan KARİYER.NET –internet sitesi- ilanlarına başvurunuz esnasında elde edilen kişisel ve özel nitelikli verilerinizin işlenmesi, veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz ve açık rızanızın alınması amaçlanmıştır.I. Tanımlar• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.• Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler• İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.• Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.• Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.• KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.II. Elde Ettiğimiz Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nelerdir?Kariyer.Net internet sitesine başvurunuz ve siteye yüklemiş olduğunuz CV (Özgeçmiş) ‘ nizde yer alması nedeniyle aşağıda yer alan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz toplanabilmektedir:- Ad soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni halinize ilişkin bilgileriniz,- Adresiniz, e-mail ve telefon bilgileri gibi iletişim bilgileriniz internet erişim bilgileriniz (Kariyer.net gibi internet sitesi),- Eğitim durumu ve iş tecrübesi geçmişiniz, sertifikalarınız, bilgisayar kullanım bilginiz, yabancı dil bilginiz, özgeçmişiniz,- Eğer CV’ nizde yazıyor ise - Kan grubunuz, ciddi bir hastalık, yaralanma veya ameliyat geçmişiniz, varsa fiziksel engeliniz gibi sağlık verileri ve uyruğunuz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz, boyunuz ve kilonuz.- Fotoğraf, görüntü kaydı - Askerlik durumunuz, ehliyet belgenizin sınıfı gibi bilgileriniz,Bu bilgilere ek olarak işe alım süreci kapsamında; aday değerlendirmelerinden oluşan raporlar, görüşme notları, işe alım süreci sırasında referanslarınızdan ya da doğrudan sizden elde edilebilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ve iş görüşmesi sırasında oluşturulan kişisel verileriniz tarafımızca elde edilmekte ve aşağıda belirtilen kapsam ve koşullarda işlenmektedir.Kişisel verileriniz işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında internet ortamında internet sitelerimiz, iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan çeşitli internet siteleri vasıtasıyla- Kariyer.Net vasıtasıyla-, Türkiye İş Kurumu kanalıyla veya fiziki ortamda, iş başvuru talebinizin veya ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu doğmaktadır.III. Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir? Kariyer.Net başvurunuz, CV ile başvurunuz, İş istek formu ile başvurunuz, iş görüşmesi ve sonrasında gerçekleştirilen işe alım süreçleri kapsamında elde edilen verileriniz;- Şirketimiz ve onay vermeniz halinde Niğ Taş A.Ş. bünyesinde başvurduğunuz ve/veya uygun bulunacağınız pozisyon/pozisyonlar için değerlendirilmeniz,- Başvurduğunuz pozisyon için kabul edilmeniz halinde iş sözleşmenizin kurulması ve ifası için,- Başvurduğunuz pozisyona kabul edilmemeniz halinde ileride oluşabilecek pozisyonlara ilişkin uygun bir aday olduğunuzun düşünülmesi halinde bu pozisyonlar için değerlendirilmeniz ve sizinle tekrar iletişime geçilebilmesi için işlenmekte ve saklanmaktadır.Kişisel verileriniz, izin vermeniz halinde benzer başka pozisyonlar için değerlendirilmek amacıyla 2 YIL süreyle kayıtlarımızda işlenecek ve saklanacaktır. Onay verilmemesi halinde görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalinde bir sonraki imha döneminde imha edilir. İzininiz doğrultusunda 2 YIL saklanan CV’ ler veya iş iste formu/iş başvuru formu bilgileri ise süre geçtikten sonra Kanuna uygun şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.IV. Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?İş istek formu/iş başvuru formu aracılığıyla ve işe alım süreci sırasında elde etmekte olduğumuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliği önceliklidir. Ancak iş başvurunuzun ya da ileride oluşabilecek pozisyonlara ilişkin uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi için elde edilen verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işlenme şartları ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması amaçları dahilinde;- İşe alım süreçleri, test-analiz gibi ölçme değerlendirme ya da yönetim ile ilgili danışmanlık hizmetleri alınması halinde söz konusu danışmanlık hizmetinin alındığı üçüncü kişi/kuruluşlar ile- Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir. V. Elde Edilen Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?Elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin korunması için yönetimsel (idari), fiziksel ve teknik önlemler alınmış olup bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir. VI. İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?Niğ Taş A.Ş. tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse bilgi talep etme,- Kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,- Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini isteme, buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, nigtas.com adresindeki web sitesinde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu kullanarak İlhanlı Mah. Mozaikçiler Küme Evleri Niğ Taş A Blok No:1/G Merkez NİĞDE adresine posta veya info@nigtas.com Adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. ONAY/İZİN VERENAdı-Soyadı:Tarihi:MUVAFAKAT EDİYORUM

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Ziraat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisi Nedir? Ziraat Mühendisi İş İlanları