Ziraat Mühendisi Nedir?

Ziraat Mühendisi Nedir?

Ziraat Mühendisi Ne Demek?

Ziraat mühendisi, mühendislik teknolojisi ve biyoloji biliminden faydalanarak toprak ve suyun korunması, tarımsal ürünlerin işlenmesi ile ilgili tarımsal sorunlara çözümler üretir.

Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Tarım ürünlerinde oluşabilecek hastalıklar konusunda tavsiyede bulunmak,
 • Bitki zararlılarıyla mücadele planı oluşturmak ve uygulamak,
 • Fide üretimi ve sertifikalandırmasını sağlamak,
 • Yeterli performansı sağlamak için tarım makinelerini ve ekipmanlarını test etmek,
 • Mahsul depolama, hayvan barınağı ve hayvansal ürün işleme süreçlerini denetlemek,
 • Su kalitesi ve kirlilik yönetimi, nehir kontrolü, yeraltındaki ve yüzeydeki su kaynakları ile ilgili konularda incelemelerde bulunmak,
 • Çiftçilere veya çiftlik kooperatif üyelerine tarımsal üretkenliği geliştirmelerine yardımcı olabilecek bilgiler sağlayan eğitim programları düzenlemek,
 • Gıda işleme veya üretim tesisi operasyonlarını denetlemek,
 • Tarım ve ilgili sektörlerdeki çevre ve arazi ıslah projelerini tasarlamak ve denetlemek,
 • Kırsal alanda elektrik-güç dağıtım sistemlerini planlanmak ve inşa etmek,
 • Toprağı ve suyu koruma amaçlı sulama, drenaj ve taşkın kontrol sistemlerini oluşturmak

Ziraat Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ziraat Mühendisi olmak için üniversitelerin Ziraat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak gerekmektedir.

Ziraat Mühendisinde Olması Gereken Özellikler

 • Verileri ayrı bölümler halinde ele alarak temel ilkeleri, nedenleri tespit edebilecek analiz kabiliyetine sahip olmak,
 • Problem çözmede yaratıcı bir yaklaşım sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı yüksek iletişim becerisi göstermek,
 • Çalışmaları önceliklendirmek, düzenlemek ve gerçekleştirmek için belirli hedefler ve planlar geliştirebilmek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Başarılı bir iş planlaması ve zaman yönetimi sağlamak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.