keyboard_arrow_down

Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü Nedir?

İnsanların temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenme ihtiyacının büyük bir kısmı bitkilerden sağlanmaktadır, toplumlar uzun zamanlardan itibaren daha fazla ve verimli besin elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu taleplerden dolayı gıda endüstrisinde birçok yenilikler ortaya çıkmıştır, bu yenilikleri sağlayacak insanların eğitim görmesi için de birçok eğitim sunulmaktadır, Tarla Bitkileri bölümü bu bölümlerden birisidir.

Tarla Bitkileri bölümünün amacı, çağdaş teknolojiler ile ziraat sektörüne fayda sağlayacak ve yenilikler getirecek kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır Tarla Bitkileri bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerde ziraat, tarım ve üretim gibi konulara hevesli ve ilgili olması beklenmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Tarla Bitkileri bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları gerekmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarla Bitkileri bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca bitki bilimleri üzerine birçok çeşitli ve detaylı ders ile karşı karşıya geleceklerdir.

Tarla Bitkileri bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

  • Tarımsal Mekanizasyon,
  • Genel Kimya,
  • Ölçme Bilgisi,
  • Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme,
  • Bitki Islahına Giriş,
  • Tarla Tarımı,
  • Bitki Doku Kültürleri,
  • Tarla Yabancı Bitkiler,
  • Yemeklik Tane Baklagiller,
  • Tarla Bitkilerinde Projelendirme

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Tarla Bitkileri Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Tarla Bitkileri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tarla Bitkileri bölümü mezunu bireyler meslek hayatlarında üretime yapılacak tarlalar üzerinde detaylı raporlar oluşturmak, laboratuvarlarda ürün geliştirme gibi görevleri bulunmaktadır. Üretimin yapılacağı alanları detaylı bir şekilde analiz ederek, en verimli üretimi belirlemek sorumluluklarından bir tanesidir.

Tarla Bitkileri Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Tarla Bitkileri bölümü mezunu kişiler bakanlıklar, laboratuvarlar, çiftlikler başta olmak üzere gıda sektörünün bazı alanlarında da kendilerine yer bulabilirler. Çiftliklerde kullanılan ilaçların üretilmesi için tarımsal ilaç üretilen iş yerleri ve fabrikalarda da bulunabilirler.