Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ankara(Sincan, Etimesgut)
3 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Teknoloji

Teknoloji

Başvuru Sayısı

154 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

154 başvuru

Departman

Teknoloji

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMIEn az Lise mezunu tercihen MYO veya üniversite mezunuTercihen satış konusunda deneyimli ya da saha satış alanında kariyer hedefi bulunanİkna ve iletişim kabiliyeti yüksekSahada çalışmayı seven,Günün yarısında ofis yarrısında saha çalışmasında yer alacak,İnsan ilişkilerinde başarılıDinamik, motivasyonu yüksek ve güleryüzlüTakım çalışmasına yatkınErkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

Ankarada ikamet edenSattıkça daha çok kazandıran etkili prim sistemiyle gelirini yükseltmeyi hedefleyenEsnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecekİŞ TANIMI

Türkiye’ nin yenilikçi telekom operatörü Turkcell Superonline, bir Turkcell grup şirketidir. Kendi altyapısını kurmak üzere fiber optik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell Superonline, Türkiye’de 1000Mbps’ye varan hızlarda internet erişimi sağlayan ilk ve tek telekom operatörüdür. Turkcell Superonline, bireysel ve kurumsal müşterilerine ses, data, geniş bant internet erişimi, toplu ses taşıma ve kiralık veri hattı hizmetleri ve katma değerli servisler sunmaktadır.


Turkcell Superonline Abone Merkezinde, belirlenen bölge içerisindeki toplu yaşam alanlarında kurulan stand veya kapıdan kapıya tekniğiyle Turkcell Superonline ürünlerinin tanıtım ve satışını gerçekleştirecek,


SAHA SATIŞ TEMSİLCİSİ aramaktayız.

Aday Kriterleri

Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Saha Satış Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Satış Temsilcisi Saha Satış Temsilcisi Maaşları Saha Satış Temsilcisi Nasıl Olunur? Saha Satış Temsilcisi Nedir? Saha Satış Temsilcisi İş İlanları
Hakkımızda

ÖZLEM ANTEN SAN.ve ELEK. CİH. PAZ.LTD.ŞTİ.

ÖZLEM ANTEN SAN.ve ELEK. CİH. PAZ.LTD.ŞTİ.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÖZLEM ANTEN SAN. VE ELEKT. CİH. PAZ. LTD. ŞTİÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSUKişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Özlem Anten San. Ve Elekt. Cih. Paz. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve personel temini veya Şirket güvenlik süreçleri için referans veya istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere,*Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,-Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,*Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,*Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararıngiderilmesini talep etme.Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.REFERANS TAAHHÜDÜReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerin Özlem Elektronik Telekomünikasyon ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/ izinlerin alındığını taahhüt ederim . ÖZLEM ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİÖzlem Anten San. Ve Elekt. Cih. Paz. Ltd. Şti. Kişisel verilerin işlnemesi aydınlatma metni Kapsamında, İnsan Kaynakları faaliyetleri sırasında referans olarak belirttiğiniz kişiler aranabilir , tarafınıza ulaşılamaması durumunda bildirdiğiniz kişi ile temasa geçilebilir, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası , personel temin süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz veözel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilir.Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, vermiş olduğum bilgilerden herhangi birinin yanlış olduğunun ortaya çıkması halinde hizmet akdimin ihbarsız fesih nedeni oluşturacağını, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.

Detaylı Bilgi

Saha Satış Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Satış Temsilcisi Saha Satış Temsilcisi Maaşları Saha Satış Temsilcisi Nasıl Olunur? Saha Satış Temsilcisi Nedir? Saha Satış Temsilcisi İş İlanları