Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni

TOM Digital Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.

İstanbul(Asya)(Üsküdar)
10 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

4 - 10 yıl arası

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

281 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

4 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

281 başvuru

Departman

Operasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

TOM, Turgut Aydın Holding yatırımları ile finans teknolojileri alanında hizmet vermek üzere kuruldu. Ödeme Sistemleri, Elektronik Para, Mobil Cüzdan, Tüketici Finansmanı ile müşterilerin ihtiyaç duyduğu birçok finans teknolojilerini bir arada sunacak yapılanmamız, start up ruhu ile tüm hızıyla ilerliyor.

TOM olarak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da attığımız adımlarla Avrupa’nın ilk 5 fintechi olmayı hedefliyoruz

Şirketimizin Operasyon Biriminde Çağrı Merkezi Yöneticisi pozisyonunda görev alacak uygun çalışma arkadaşları aramaktayız.

Genel Nitelikler,

 • Üniversite mezunu,
 • İyi düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip
 • Çağrı merkezinde en az 5 yıl inbound, outbound ve telesales projelerin yönetiminde yönetiminde görev yapmış,
 • Tercihen bankacılık, finans projelerinde görev almış,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Planlama, raporlama konusunda tecrübeli,
 • Ekip motivasyonunu sağlayabilecek, enerjisi yüksek, iletişimi kuvvetli
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • İletişim becerileri gelişmiş, diksiyonu düzgün,

 

İş Tanımı

 •      Aylık ve yıllık bütçe planlamasının yapılması
 •       Tüm KPI hedeflerinin belirlenip takibini yapılması
 •       Kalite ölçüm standartlarının belirlenmesi ve kontrolü
 •       Kalite ve performans gelişim ve geribildirimi iyileştirilmesi için Operasyonla       düzenli süreçler yürütmek
 •       IVR, ÇM ve Operasyon İş Süreç geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi
 •       Günlük, haftalık ve aylık sayısal raporların ve kalite çıktılarının analiz edilmesi
 •       Fatura mutabakatının sağlanması ve muhasebeleştirilmesi
 •      Eğitim dokümanlarının güncellenmesi ve Agent eğitimlerinin desteklenmesi
 •      Prosedür ve iş akışlarının yönetimi


İyi niyetli ve dürüst olma unsurunu ana değeri olarak benimseyen ve kimseyi arkada bırakmadan birlikte yükselip işinin lideri olabileceğin,

Kariyerinde yükselebileceğin, heyecanın ve enerjinle beraber denemekten korkmadığın; disiplinli bir ekiple çalışırken sonuç alıp fark yaratabileceğin bir aile ise hayalin, tam senin gibi takım arkadaşı arıyoruz!


Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ(Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “TOM DIGITAL Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi” (TOM DIGITAL) tarafından hazırlanmıştır.)Değerli çalışan adayımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmış olup kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Anayasa) gereği temel haklarınızdandır. Bu doğrultuda kişisel verileriniz TOM DIGITAL tarafından Anayasa ve Kanun çerçevesinde işlenmekte ve korunmaktadır. Kanun’un 10. maddesi ile Veri Sorumlusuna; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’ un 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiş olup bu aydınlatma metni ile“Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olan “TOM DIGITAL Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeniz/aydınlatılmanız amaçlanmaktadır.1- TOM DIGITAL’in Veri Sorumlusu SıfatıVeri sorumlusu Kanun’un 3-ı. maddesinde “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış olup TOM DIGITAL siz değerli çalışan adaylarımıza ilişkin veriler bakımından veri sorumlusudur.2- Kişisel Verilerinizin İşlenme AmacıSiz değerli çalışan adaylarımıza ait ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, fotoğraf, adres, cinsiyet bilgisi, oturma izni şeklindeki kişisel veriler;• istihbarat, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülmesi, • yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla,• Hizmet sözleşmesine ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi,• mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amaçlarıyla işlenmektedir.3- Kişisel Verilerinizin AktarılmasıTOM DIGITAL nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz;TOM DIGITAL; • Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,• Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere,• Grup şirketlerine, • faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, • işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş ile işbirliği yapılan diğer kuruluşlara,• hizmet/destek/danışmanlık alınan kişiler ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verilerinizi aktarabilecektir.4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz;• tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, • yapacağınız bildirimler vasıtasıyla, • web sitemiz, mobil uygulamalar, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimiz aracılığıyla,• çağrı merkezimizle veya hizmet aldığımız çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmeler aracılığıyla,• KPS, SMS, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıylatamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere TOM DIGITAL dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler içerisinde saklanmaktadır.Kişisel verileriniz; • Hizmet sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve ifası (KVKK m. 5/2-c) ile• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5/2-a) • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, TOM DIGITAL’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2-f) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.5- Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca HaklarınızTOM DIGITAL’e başvurarak sizinle ilgili;i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,vi. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,vii. (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.6- Başvuru Yapabileceğiniz Veri SorumlusuBir üst maddede, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;i. Aşağıda yazılı TOM DIGITAL adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen,ii. ya da TOM DIGITAL’e bildirilmiş ve TOM DIGITAL sisteminde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla TOMik@tomdigital.com.tr elektronik posta adresine, iletebilirsiniz.Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda;i. Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanızii. T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası iii. T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz, ve kimlik numaranıziv. Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresinizv. Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranızvi. Talep konusu mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir.Başvurularınız TOM DIGITAL tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, yasal süre içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın TOM DIGITAL’e ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun TOM DIGITAL’e ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.Ticaret Sicil No: lstanbul -299437-5 Mersis No: 0850065880000001 Ticaret Unvanı: TOM DIGITAL Teknoloji ve Danışmanlık Anonim ŞirketiAdres: Burhaniye Mah. Nagehan Sk. B Blok No:4B/1 Üsküdar, İstanbul

Detaylı Bilgi

Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Çağrı Merkezi Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları