Müfettiş Yardımcısı YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bankamız İç Denetim fonksiyonuna bağlı olarak  görev almak isteyen ve aşağıdaki niteliklere sahip  Müfettiş Yardımcıları arıyoruz.

Müfettiş Yardımcıları gerek yurtiçi gerekse uluslararası kanun ve düzenlemeler ile Bankanın iç kuralları ve düzenlemelerini esas alarak, tüm Türkiye genelindeki şubelerimizin denetlenmesi görevini yürüteceklerdir. 


Genel Kriterler:

 • Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin 4 yıllık örgün eğitim veren fakültelerinden mezun, 30.06.2020 itibariyle mezun olabilecek veya maksimum 1 yıl deneyimli,
 • 28 yaşını aşmamış,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl süre ile tecil ettirmiş/ettirebilecek durumda olan,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Tercihen TOEFL veya IELTS' ten geçer puan alan ve bunu belgeleyebilen,
 • Yazılı, sözlü iletişim yeteneği ve analitik yönü güçlü,
 • Öğrenmeye ve gelişime açık,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Detaylara önem veren,
 • Seyahat engeli bulunmayan. 


  Başvurular  8 Mart 2020 tarihine kadar kabul edilecektir. İşe Alım süreci aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır.

   
   1.Aşama2.Aşama3.Aşama4.Aşama
  Aşamalar

  Online Genel Yetenek Testi

  Online İngilizce Testi

  Değerlendirme Merkezi Uygulaması ve Mülakat

  Komite Mülakatı
  İletişim YoluAdaylara sınav için mail/sms yoluylabilgi verilecektir.
   
  Adaylara sınav için mail/sms  yoluyla bilgi verilecektir
  Genel Yetenek ve İngilizce sınavı olumlu sonuçlanan adaylar Değerlendirme Yönetim ve İK ile birebir mülakat gerçekleştirilecektir.

  Yönetim ve İK ile birebir mülakat gerçekleştirilecektir.

  AçıklamaSayısal ve Sözel verileri yorumlama ve problem çözme becerilerinin ölçülmesine yönelik uygulanan bir sınavdır.İngilizce seviyesinin tespiti için uygulanan bir sınavdır.
  *Güncel TEOFL puanı 75/120 ve üstü veya IELTS puanı 6/9 ve üstü olduğunu belgeleyen adaylar için ayrıca İngilizce Sınavı yapılmayacaktır.
  Vaka çalışması şeklinde gerçekleşecektir. Ardından yetkinlik bazlı birebir İK mülakatı yapılacaktır.
   

  Adaylar, mülakatlarda bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik ekonomi, finans, bankacılık, denetim, güncel ekonomi ve finans piyasaları ile ilgili gelişmelerden sorumlu olacaklardır.

  YerOnline gerçekleşecektir.Online gerçekleşecektir.

  Duyurulacak.

  Duyurulacak.

  TarihDuyurulacak.Duyurulacak.Duyurulacak.Duyurulacak.

  *Daha önce bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonuna başvuran ve sınav/mülakat süreci olumlu sonuçlanmayan adaylar değerlendirme sürecine alınamayacaktır.
  Pozisyon ile ilgilenen adayların ilanımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. İnternet sitesi dışında, posta yoluyla veya kişisel olarak yapılan 
  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

   ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

  (“Aydınlatma Metni”)

   

  a)        Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

   

  b)        Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Toplanan kişisel verileriniz, Bankamızın insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Banka'nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrasıve Bankamız ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

   

  Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, yapikredi.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

   

  c)         İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında bulunan,hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak veKanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir.

   

  d)        Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Bankamız tarafından matbu formlar, kariyer internet sitemiz ve diğer kariyer siteleri, insan kaynakları danışmanlık şirketleri, Bankamız veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen kariyer günleri ve şirket tanıtım etkinlikleri kanallarıyla (yöntemleriyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilensözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, kişisel veri işleme şartlarına ve bulunması halinde açık rızanıza dayanılaraktoplanabilmektedir.

   

  e)        Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya Kanun’da öngörülen diğer yöntemler ile Bankamıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir.

   

 • Aday Kriterleri

  Pozisyon Bilgileri