2015’e kadar Türkiye genelinde 150 mağaza ve binin üzerinde çalışana ulaşma hedefiyle yola çıkan Atasun Optik, özellikle eğitim üzerine yoğunlaşıyor. Firma, yetiştirilmek üzere istihdam ettiği personeli Atasun Akademi’de eğitiyor, sektördeki eğitimli eleman açığını kapatmayı amaçlıyor.
2002’de kurulan Atasun Optik, 2008’de sadece optik perakende alanında 20 binden fazla çalışana sahip HAL Holding bünyesine katıldı. 2011 itibariyle İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli illerine ulaştı. Bugün, yaklaşık 400 çalışanı olan Atasun Optik’in yılsonunda, 49 olan mağaza sayısı 55’e ulaşacak. Atasun Optik İnsan Kaynakları Departmanı 7 kişilik bir ekip. Ayrıca, 5 kişilik İdari işler birimi de İnsan Kaynakları Departmanı’na bağlı olarak çalışıyor. HAL Holding bünyesine katılmasıyla başta İnsan Kaynakları olmak üzere her alanda hızlı bir yapılanma sürecine giren firma 2008’den beri üç yıl üst üste Kariyer.net tarafından düzenlenen İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Firmanın İK Müdürü Aylin Köksoy’dan, İK stratejileri hakkında aldık.

Atasun Akademi 2009’de kuruldu
2015’e kadar, Türkiye genelinde 150 mağaza ve 1000’in üzerinde çalışana ulaşma hedefimiz var. Mevcut mağazalarımıza ilave olarak 100’ün üzerinde mağaza açacak böylelikle sektörde ek olarak 600 kişi daha istihdam ediyor olacağız. Hal Holding bünyesine katılmakla beraber, optik perakende sektöründe en değerli kaynağımızın insan olduğu düşüncesinden hareketle 2008’den bu yana çok kapsamlı ve yoğun bir işe alım süreci yürütmeye başladık. 2009’da Atasun Akademi’yi kurduk.

2015’te hedef: Binin üzerinde çalışan
Büyüme hedeflerimizden hareketle yalnızca deneyimli personel işe alımı değil yetiştirilmek üzere personel alımı da gerçekleştiriliyor; bu personellerimize Atasun Akademi’de eğitimler veriyoruz. Buna ek olarak, mağazalarındaki “yaşayarak öğrenme” süreci hem İnsan Kaynakları hem de eğitim koçları tarafından yakından takip ediliyor ve raporlanıyor. Sektörümüze özel “Optisyen” pozisyonu işe alım sürecini ise farklı araçlar kullanarak yürütüyoruz. Üniversitelerle yakın işbirliği içerisinde faaliyetler organize ediyor, sunmuş olduğumuz detaylı staj programları ile de sektörü ve şirketimizi öğrencilere tanıtıyoruz. Ayrıca bu yıl firmamızda staj yapan başarılı öğrencilerden 5’ini aramıza kattık.

Akademiden 2 yılda 250 çalışan faydalandı
Atasun Optik olarak optik sektöründeki uzmanlığımızı, Atasun Akademi eğitimlerimizle sağlıyoruz. Eğitim ve gelişimin ön planda olduğu şirketimizde 2009 yılında gerçekleştirilen eğitim projesi ile Atasun Akademi’nin temellerini attık. Eğitim projesi ile amacımız; hem nitelikli, yetişmiş insan kaynağını Türkiye optik sektörüne kazandırmak, hem de müşterilerimize hak ettikleri kaliteli servis ve hizmeti aynı standartlarda sağlamak. Atasun Optik’te çalışan her mağaza personeli işe başladığında ve çalıştığı süre boyunca kişisel ve mesleki gelişime yönelik Atasun Akademi’de 3 hafta 12 farklı başlıkta hem teknik hem de satış ve müşteri ilişkileri eğitimleri alıyor. Bugüne kadar akademimizde 250’nin üzerinde çalışanımız eğitim aldı ve almaya da devam edecek.

Yöneticiler özel eğitim alıyor
Nisan 2010’da başlayan yeni bir projeyle Atasun Akademi’nin kapsamını daha da genişleterek “Fark Yaratan Yönetici” sloganıyla Yönetici Gelişim Eğitimleri hazırladık. Mevcut 48 yöneticimizin tümü, 2011 yılı içerisinde bu eğitimleri başarıyla tamamladı.
Hayata geçirdiğimiz diğer önemli bir projemiz ise yetiştirilmek üzere personel işe alım sürecimizin yapılandırılmasıydı. İlk olarak,  bu proje ile kullanmaya başladığımız kişilik envanterini başarılı gördüğümüz farklı yetkinlik ve deneyimlerdeki personellerimize uyguladık. Yine proje danışmanlığımızı yürüten firma yetkilileri, birkaç personelimizle yetkinlik bazlı yüz yüze mülakat gerçekleştirerek onların güçlü yönlerini analiz etti.  Bölge Müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir toplantıyla da aynı dile konuşabilmek adına iyi bir satış danışmanından beklentilerimizi ve şirketimiz optik satış sürecini firma yetkilileriyle paylaştık.

İdeal satış danışmanı profili belirlendi
Tüm bu çalışmalar neticesinde  Atasun Optik İdeal Satış Danışmanı Profili’ni ortaya çıkardık. Belirtmiş olduğumuz değerlendirme ölçütlerini adayın envanter sonuçlarına bakarak analiz ediyoruz. Böylece adaylarımızın güçlü ve gelişime açık yönlerini mülakatlar esnasında daha net sorgulayabiliyoruz.

Çalışan görüşleri ilk sırada geliyor
Atasun Optik İK Departmanı olarak temel önceliklerimizden birisi ve halihazırda üzerinde çalıştığımız Atasun Optik Yönetici Gelişim Programı (YGP). Atasun Akademi bünyesindeki Yönetici Gelişim Programı 3 temel aşamadan oluşuyor. Mağazalardaki potansiyel yönetici adaylarının kişisel, mesleki ve yönetsel becerilerini geliştirmek için hazırlanan eğitim programları, değerlendirme merkezi ve kişiye özel gelişim planını da içeren işbaşı yöneticilik eğitimidir. Bu gelişim programı ile Atasun Optik kurum kültürüne uygun, mağaza yöneticisi temel ve tamamlayıcı yetkinliklerine sahip mağaza yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanıyor. Hızlı büyüme süreci içerisindeki şirketimizin mevcut ve yeni mağazalarının yönetici ihtiyacı iç terfi yöntemiyle karşılanmış olacak.

Performans çift taraflı değerlendiriliyor
2009 yılında 9 ay süren kapsamlı bir proje ile mağazalarımızda performans değerlendirme sistemimizi kurduk. Sistemde yalnızca yöneticiler çalışanlarını değil çalışanlar da yöneticilerini değerlendiriyor. Sistemin en temel farkı üst yönetimin verdiği kararlar doğrultusunda kurulan değil, her aşamasında mağaza yöneticilerinden görüş alınan ve onların yönlendirmeleriyle ortaya çıkan bir değerlendirme sistemi olması. Bu nedenle, sahadaki ekip tarafından çok çabuk benimsendi, içselleştirildi ve başarıyla uygulanıyor.
Performans değerlendirme sistemi kapsamında bireysel satış hedefi yanında Gizli Müşteri Araştırması (GMA) hedefi gibi mağaza geneli için konulmuş, takım çalışmasını güçlendiren hedefler de mevcut.

Potansiyel Yönetici Adayları keşfediliyor
Potansiyel Yönetici Adayları (PYA), PYA Değerlendirme Formu sonuçlarına göre performansı ve potansiyeli en yüksek olan personeller arasından seçiliyor. Potansiyel Yönetici Adayları, 10-12 kişilik gruplar halinde programın ilk aşaması olan Atasun Akademi sınıf eğitimlerine katılıyorlar. İç kaynaklarla yaklaşık 6 ayda hazırladığımız ve tamamen şirketimize özgü olan yetkinlik bazlı 4 farklı eğitim programına (Temel İletişim Becerileri, Müşteri İlişkileri ve Mağaza Yönetimi, Takım Çalışması, Zaman Yönetimi ve Planlama) dahil ediliyor. Ayrıca dış kaynak kullanımına giderek Fark Yaratan Yöneticilik eğitimi ile potansiyel yönetici adaylarımızın farklı bir bakış açısı kazanmalarını sağlıyoruz. Sınıf eğitimlerinin son gününde ise Yaşayarak Öğrenme başlığı altında sadece uygulamaların olacağı bir oturum yapıyoruz.

Çalışanlar inisiyatif almaları için yönlendiriyorlar 
Sınıf eğitimlerinin ardından potansiyel yönetici adayları 1 veya 2 ay süresince işbaşı eğitimine tabi tutuluyorlar. Belirlenen eğitim veya mevcut mağazasında daha fazla sorumluluk alarak gerekli bilgi, beceri ve yöntemlerin eğitim koçu gözetiminde aktarılması sağlanıyor. İşbaşı eğitimi tamamlandıktan sonra potansiyel yönetici adaylarımız, değerlendirme merkezine giriyor. Dışarıdan destek aldığımız danışmanlık firması ile ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirme merkezimizin tasarlanması, öngördüğümüz ölçme ve değerlendirme araçlarımızın geliştirilmesi süreci devam ediyor.

YGP’den geçen mağaza müdürlüğüne ilerliyor
Bu aşamada adaylar, “masamda bekleyen işler, grup/vaka çalışması, geribildirim rol oyunu ve müşteri şikayeti” gibi konularda uzman değerlendiriciler tarafından gözlemleniyor ve değerlendiriliyor. Programın son aşamasını ise değerlendirme merkezi sonuçları oluşturuyor. Operasyon ve İnsan Kaynakları Departmanı, değerlendirme merkezine katılan tüm potansiyel yönetici adayları ile birebir değerlendirme toplantısı yaparak gelişim planını paylaşıyor. potansiyel yönetici adayları, Yönetici Gelişim Programı’nda (YGP) gösterdikleri başarıya göre belirlenen süre içerisinde yönetici adayı olarak atanıyor ve bir mağazanın sorumluluğunu alarak performansları yakından takip ediliyor. Gerekli deneyim ve bilgi birikimi oluşup başarılı performans sergilediklerinde ise mağaza müdürü olarak atanıyor.