Kendinizle ilgili kısaca bilgi verir misiniz ?

1991 yılında Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldum. İnsan Kaynakları kariyerime OBEY Yönetim Danışmanlık’ta başladım. 1997 yılı sonunda Turkcell’e girdim. Bu dönemde Turkcell çok hızlı bir büyüme içerisindeydi. Turkcell’de, çok iyi bir kadroyla, çok yoğun bir tempoda çalıştık. 1999 yılında Middlesex Üniversitesinde, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında lisansüstü programına başladım. Londra’da eğitimim süresince yarı zamanlı olarak perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Tie Rack İnsan Kaynakları’nda çalıştım. 2001 yılında bu programı başarıyla tamamlayarak, Türkiye’ye döndüm. Doğuş Otomotiv’te İnsan Kaynakları Sistemlerinin yapılandırılmasıyla ilgili bir yıl çalıştıktan sonra, 2002 yılında GANTEK Teknoloji’de göreve başladım.

Gantek Teknoloji’nin ve bilişim sektörünün geleceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Bilişim sektörü krizden yoğun biçimde etkilendi. Özellikle donanım tarafında ciddi bir daralma yaşandı. Ancak teknolojinin hızlı gelişimi, kişi ve kurumları kısa zamanda yeniden bazı yatırımları yapmaya zorlayacak. Bu nedenle krizden çıkış döneminde, en fazla IT yatırımı yapacak potansiyele sahip alanların dağıtım, enerji, perakende, üretim, belediyeler ve telekomünikasyon sektörleri olduğu görülüyor. e-Avrupa’ya imza attığımız şu günlerde, kamu sektörü en büyük gelir kaynaklarından biri olarak gözüküyor. Gantek Teknoloji olarak kriz dönemini kendi bünyesine yaptığı yatırımlar ve yeniden yapılanma ile değerlendirdik. Gerek iç süreçlerimizi etkileyecek CRM ve ERP projelerine yapılan yatırımlar, gerek çıktı kalitemizi güvence altına alacağımız ISO-9001 2000 çalışmaları bunlardan başlıcaları. Gantek Teknoloji, yeniden yapılanma sürecinin sonunda sadece bilişim şirketi değil, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT- Information and Communication Technologies) şirketi olarak konumlanıyor. Bilişim sektöründeki eğilimlere de cevap vermek isteyen Gantek Teknoloji Bilgi ve İletişim Teknolojileri çözümlerini Türkiye ve Avrasya’da sağlamak amacında.

Gantek Teknoloji’de kurumsal eğitim uyguluyor musunuz? Uyguluyorsanız içerikleri ve yapıları ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Kurumsal eğitimlerimizin planlaması ve uygulaması aşamalarında çözüm ortağı olduğumuz şirketlerle beraber hareket ediyoruz. Öncelikle doğru bir planlama ile doğru kişilere ve ihtiyaç duyduğumuz eğitimlere yatırım yapılmasını ve bu eğitimlerin kurum içinde paylaşılmasını garanti altına alıyoruz. Şirketimizde eğitimlere ayrılan kaynağın geri dönüşümüne de çok dikkat ediyoruz. Alınan eğitimlerin doğrudan iş sonuçlarına yansımasını ve yenilikçilik, yaratıcılık ve verimlilik konularında artı değer yaratıp yaratmadığını takip ediyoruz. Böylelikle kurumsal eğitimleri stratejik hedeflerimize ulaşmada etkin bir araca dönüştürüyoruz.

Şirketinizde uyguladığınız Performans Yönetim Sistemi var mıdır? Genel ilkeleri nedir ve çalışanlarınızın kariyer planları için nasıl bir imkan sağlamaktadır?

2003 yılında uygulamasını başlattığımız Performans Yönetim Sistemi’mizin altyapısını, GANTEK’i çok iyi tanıyan, ihtiyaçlarımızı çok iyi bilen Nicholson International danışmanlığında hazırladık. Bu uygulamayla öncelikle vizyonumuza ulaşmak için neler yapılması gerektiğini ve kurum hedeflerimizi çalışanlarımızla paylaşarak şirket genelindeki iş performansını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Performans Yönetimi’ni 3 temel sürece ayırdık: Performans Planlaması, Performans Rehberliği ve Performans Değerlendirmesi. Herbir süreçte çalışandan ve yöneticiden aktif bir sorumluk bekleniyor. İnsan Kaynakları bölümümüz ise her süreç içerisinde takipçi ve danışman rolünü üstleniyor. Çalışanların Performansını Hedeflere Yönelik Kriterler, İş Çerçevesine Yönelik Kriterler ve Yetkinlikler üzerinden değerlendiriyoruz. Yetkinleri, Temel Yetkinlikler ve Fonksiyonel Yetkinlikler olarak sınıflandırmanın yanısıra, davranışsal boyutlarıyla tanımladık. Performans izleme ve değerlendirmesi süreçlerinin sağlayacağı verileri birbirleriyle entegre olarak,

  • Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Çalışanların kapasite ve potansiyellerine göre kariyerlerinin planlanması
  • Başarılı kişilerin terfisi ve ödüllendirilmesi ve nihai olarak da organizasyonumuz içinde insan kaynağımızın daha etkin ve daha stratejik yönetilmesi için kullanmayı planlıyoruz.

Yeni mezunlara yönelik İK politikanız ve firmanızda staj imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Yeni mezunlara neler tavsiye edersiniz?

Bir yıl içerisinde gelen staj başvurularını mayıs ayına kadar kabul ediyoruz. Mayıs ayı itibariyle bölümlerden gelen istekler doğrultusunda ve belli bir kontenjan dahilinde, 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında, üniversite ve meslek okulu öğrencilerine staj olanağı sağlıyoruz. Bunun dışında kalan tarihlerde sadece, proje çalışması yapmak zorunda olan öğrencileri kabul ediyoruz. Yeni mezunlara öncelikle kendilerini, kişilik özelliklerini analiz etmelerini, iş hayatında hangi alanda veya pozisyonda başarılı olabileceklerini belirlemelerini öneriyorum. Bunun için şirketleri ve meslekleri tanıyabilecekleri her fırsatı çok iyi değerlendirmeliler. Bu fikri desteklemek ve yardımcı olmak adına üniversitelerde düzenlenen kariyer gunlerine her yıl katılmaktayız. Ayrıca bu konuda faaliyet gösteren danışmanlık şirketlerinden ve çeşitli kariyer portallarından da yararlanabilirler.

Gantek Teknoloji çalışanları genel olarak genç, dinamik ve proaktif bir yapı sergiliyor. Bizler de işe alımda herbir birimin yöneticisiyle beraber hareket ediyor, pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda birçok yeni mezun arkadaşımıza veya Gantek bünyesinde staj yapmış, kurum kültürümüzü tanımış ve uyum sağlamış arkadaşlarımıza öncelikli iş olanakları sağlıyoruz.

Bilişim alanında ne tip entegre ürünler ve hizmetler sunmaktasınız?

Gantek Teknoloji, donanım alanında 15 yıllık bilgi birikimini ve yazılım tarafında şirket bünyesinde oluşan uzmanlığı, en yüksek katma değeri sunmak amacıyla bütünleştiriyor. Böylelikle, farklı ve zengin donanım/yazılım ürünleriyle Kurumsal Çözümler konusunda müşterilerine rekabet avantajı sağlıyoruz. Gantek Teknoloji’ nin faaliyet alanı IT ve Telekomünikasyon’u kapsıyor. IT tarafında sağladığımız hizmet ve çözümlerimizi, Kurumsal Altyapı Çözümleri, Kurumsal İş Çözümleri ve Kurumsal Hizmetler katmanları altında topluyoruz.

Kurumsal Altyapı Çözümleri portföyümüzde veri yedekleme/depolama yönetimi ve felaket kurtarımı, ağ ve sistem yönetimi, donanım ve altyapı hizmetleri bulunuyor. Kurumsal İş Çözümleri alanında ise elektronik iş, kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, eğitim, güvenlik, internet/mobil iletişim ve servis sağlayıcı çözümleri ve uygulama geliştirme hizmetleri sağlıyoruz. Ayrıca, sunduğumuz tüm bu ürün ve çözümlere satış sonrası teknik destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Uluslararası ortağımız Intracom’ un Telekomünikasyon alanındaki çözümlerini de 2003 itibariyle ülkemiz bilişim pazarına sunmak için gerekli hazırlıkları tamamladık. Gerek kablolu gerekse kablosuz iletişim teknolojileri alanında çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

Yönetici kavramı son yıllarda ne gibi değişikliklere uğradı?

Son yıllarda yaşanan global gelişmeler günümüz yöneticilerine geleceğin liderleri olma zorunluluğunu getirdi. Lider olmanın ise en önemli koşulu pratik, yaratıcı karar verme ve problemlere yenilikçi çözümler getirebilme becerileri olarak bilinir. Ancak yüksek performans gösteren yöneticilerin ve liderlerin ayırt edici özelliği olarak profesyonel ve özel yaşam arasında denge kurabilme, yani eski alışkanlıkları yerine iş performansını ve yaşam kalitelerini aynı anda arttıracak alışkanlıklar geliştirebilme becerilerini görüyoruz.

Şu sıralar öncelikli olarak ilgi gösterdiğiniz yurtdışı pazarları nelerdir?

Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Orta / Doğu Avrupa ve Orta Doğu’yu da kapsayan bölge öncelikli olarak ilgi gösterdiğimiz yurtdışı pazarlar arasında yer alıyor.

Eklemek istedikleriniz var mı?

Kariyer.net Türkiye’de alanında ilk faaliyet gösteren şirket olmakla kalmadı, şirketlerin ihtiyaçlarını çok iyi gözlemleyerek ve inceleyerek sunduğu hizmetleri sürekli yeniledi. Teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.