Hayat sigortacılığı alanının önde gelen şirketlerinden biri, Global Hayat. İçinde bulunduğu yeniden yapılanma sürecini yükselen bir grafiğe dönüştüren şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Murat Akın bu süreç hakkındaki sorularımızı yanıtlıyor.

Profesyonel geçmişinizi biraz anlatabilir misiniz?

1963 doğumluyum. Yüksek öğrenimimi Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 1985 yılında tamamladım. Profesyonel yaşamıma Emlak Bankası’nda müfettişlik göreviyle başladım. Sırasıyla müfettişlik, birim müdürlükleri ve bölge müdürlükleri görevlerini yaptıktan sonra özel söktörde banka şube müdürlükleri yaptım ve akabinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Egebank’a genel müdür muavini olarak atandım. TMSF tarafından Satılmak amacıyla Sümerbank adı altında birleştirilen beş bankanın birleşme çalışmalarında görev aldım ve oluşan bankada genel müdür muavinliği görevini yaptım.TMSF deki Daire Başkanlığı görevimi müteakiben de Global Hayat Sigortadaki görevime başladım.

Global Hayat ne kadar zamandır faaliyette?

Şirketimiz Global tarafından satın alındı ve yaklaşık altı aydır Global’in finansal servis örgütlenmesinin bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Mayıs ayından bu yana örgütlenme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu anlamda henüz küçük ve yeni bir şirketiz diye düşünüyorum.

Son günlerde hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik konuları oldukça gündemde. Şirketiniz bu ortamda kendini nasıl konumlandırıyor?

Şu an için hedefimiz, en azından belli bir süre için hayat sigorta şirketi olarak devam etmek. Birçok hayat sigorta şirketi, kendini bireysel emeklilik şirketine dönüştürdü. Global Hayat henüz bunu yapmadı ve yapmayan çok az şirketten biri. Bunu, sisteme inanmadığımız için değil, şu an şirket olarak farklı bir kulvarda var olmak istediğimiz için yapmadık.

Bireysel emeklilik ile hayat sigortası arasındaki fark nedir?

Hayat sigortası, adı üzerinde sigortadır. Bireysel emeklilik ise birikimdir. Temel fark bu. Hayat sigortası şirketleri kendilerini bireysel emekliliğe dönüştürdükçe, acaba bireysel emeklilik daha iyi bir şey mi diye düşünüyor insanlar. Özellikle bu aralar medyada yer alan birçok bireysel emeklilik reklamı da bu düşünceyi doğuruyor. Ama dikkat edilmesi gereken bir şey var, bireysel emekliliğe yoğunlaşan şirketlerin hiçbiri biz hayat sigortasının ikamesiyiz diye ortaya çıkmıyor. Biz de bireysel emekliliğin ikamesiyiz demiyoruz. Hayat sigortacılığıyla bireysel emeklilik sistemleri özde ayrı ayrı şeyler, ayrı amaçlara hizmet ediyor. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor.

Farkılıkları teknik anlamda sıralayacak olursak, öncelikle teminatlar anlamında farklılıklara bakmak gerekiyor. Vade gelimi, prim ve katkı payı ödeme süreleri, getiri garantisi ve birikimlerin geri alınması da karşılaştırmada kullanılabilecek diğer kriterler..

Temel fark, öncelikle sigortanın sağlamış olduğu teminatlar. Başta da söylediğim gibi, hayat sigortası beklenmeyen risklere karşı sizi korur. Bu risk ölüm veya sakatlık gibi bir vakadır. Bireysel emeklilik ise sizin birikimlerinizle ileriki yaşamınızda belirli bir parayı sağlamak amacıyla bu birikimlerinizi değerlendirmektir.

Hayat sigortasını hem birikim hem de risk sigortası gibi düşünün. Bireysel emeklilikte ise primleri öder, belirli bir sene sonra elde edilen birikime göre bir gelir alırsınız. Paranız sistem tarafından fonlarda değerlendirilir. Ama siz öldüğünüzde mirasçılarınıza herhangi bir tazminat ödenmez. Bizde ona benzer ürün, birikimli hayat sigortasıdır. Her ay ekstra para yatırırsınız, on sene sonra biz de size değerlendiği miktarda para veririz. Bu yatırımlarda enflasyon oranının üstünde bir getiriyi sağlamak için gerekli özeni göstermek zorundayız.

Genel olarak Türkiye’deki hayat sigortası yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk insanının genel karakteri zaten biraz kaderci. Bu iş de kaderciliğin önüne geçmek için kurulmuş bir iş. Yeni yeni çabalarla bu biraz daha canlandırılıyor. Zaten tüm dünyaya baktığınız zaman sigorta şirketi fonları ekonomide çok büyük bir güç. Fonları onlar topluyor. Sonuçta nihai hedefimiz primleri toplayıp bir fon oluşturmak. O fonu yatırımlara, sermaye piyasalarına kanalize etmek. Sigorta bilincinin gelişmesi ile birlikte bu amaca yönelik gelişmelerin beklenmesi de kaçınılmaz.

Tüm sektörler gibi hayat sigortacılığı da geçmiş yıllarda yaşanan krizden etkilendi.Piyasalarda meydana gelen olumlu gelişmeler sektörümüze de şüphesiz olumlu yansıyor.

Yeniden yapılanma içerisinde olduğunuzu söylediniz, bunu destekleyen bir İnsan Kaynakları politikanız var mı?

Yaklaşık altı aydır süren bir yeniden yapılanma süreci içindeyiz. Dinamik bir ekibimiz var. Verimlilik anlayışı, yenilikçilik yaklaşımı, global düşünüp yerel hareket edebilme prensipleri doğrultusunda faaliyet gösteriyoruz. Bu zaten Global’in genel prensibi. Çözüm üretebilen, kaliteli bir insan gücü hedefliyoruz.

Türkiye’deki sektörün genel problemleri doğrultusunda sigorta kültürünü ve bilincini geliştirmeye çalışıyoruz. Buna önem veriyoruz. Eğitim de bunun doğal bir parçası. Sigortacılıkta, diğer sektörlerden farklı olarak eğitim vermeniz zaten gerekiyor. Çünkü sigortacılıkla ünvanlar büyük önem taşıyor. Bireysel güvence danışmanı, finansal danışman gibi belirli bir dalda uzmanlaşmaları gerekiyor. Üniversite eğitimini bitirmiş bir insanan temel bilgilere sahip olduğunu kabul ediyoruz ancak bunun üzerine mutlaka bir sigortacılık eğitimi vermemiz ve branşlaşmayı sağlamamız gerekiyor.

Kariyer.net bu sürece ne gibi bir katkı sağlıyor?

İnsan kaynakları konusunda Kariyer.net’le işbirliği yapıyoruz. Gerekli tüm altyapıyı sağlamış bir site. Aday veritabanı nitelik ve nicelik bakımından oldukça tatmin edici. Kariyer.net’le ilgili dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Kriz döneminde yirmiden fazla banka faaliyetine son verdi veya birleşti. Bu dönemde yönetici olarak görev yaptığım bankalardan birinde işini kaybetme kaygısını taşıyan onlarca insanın bilgisayarında kariyer.net’in web sitesinin açık olduğunu görüyordum. Burası onların adeta can simidiydi. İş görenlerin aşırı ilgisi belli bir süre sonra iş verenlerin de dikkatini çekiyor bu da Kariyer.net’in konusunda en büyük ve nitelikli kaynak olması sonucunu doğuruyor. Nitekim Kariyer.net kanalıyla bulmuş olduğumuz elemanlardan çok memnunuz.