Türk tekstil sektörü, dünya ile kıyaslandığında, krizden sonra, nerede duruyor?
Krizden, Türk tekstil sektörü güçlenerek çıktığı için, şu anda 2001 yılı öncesinden daha iyi durumdadır. Kriz sonrası döviz kurlarının aşırı artması, ihracatçı ve üreticilerin karını artırdığı için yeni yatırımlar yapılmıştır.
Diğer yandan kriz, şirketleri daha verimli ve daha etkin çalışmaya zorlaması nedeni ile de şirketlerdeki verimlilik ve etkinlik eskiye göre daha iyi durumdadır. Her ne kadar son aylarda döviz kurlarının düşük seyretmesi, ihracatçıyı zorlasa da bu durumun geçici olması ve diğer yandan da enflasyonda ciddi artışların olmaması gelecekle ilgili umudumuzu kırmamaktadır.

Sektörde gerçekleşmesi gereken değişimler ya da yenilikler var mı sizce?
Sektörde gerçekleşmesi gereken üç önemli değişime ihtiyaç vardır. Birincisi, kumaş ve üreticilerinin, kapasite, kalite ve teknolojiye verdikleri önem kadar, tasarıma ve modaya da önem vermeleri,İkincisi, kendi markasını çıkartabilecek kapasitedeki firmaların marka yatırımına, yurtdışındaki markalara üretim yapmayı düşünenlerin ise, müşterileri için yenilik ve koleksiyon hazırlayabilecek düzeye gelmeleri,
Üçüncüsü ise daha hızlı üretim yapabilecek ve bir ayın altında termin verebilecek şekilde organizasyonel değişimi gerçekleştirebilmeleridir.

2004 yılı itibariyle, sektörden ve tüketiciden beklentileriniz ne yönde?
2004 yılında ihracat sektörünün gelişimi, şu andaki duruma göre, dövizdeki gelişmeyle çok ilişkilidir. Eğer döviz kurları gelecek yılda bu seviyelerde kalır ise ihracatçı üreticilerin çok zorlanacağı ve buna bağlı olarak da kapasite kullanımının düşeceği, sadece çok iyi müşterileri ve müşteri ilişkileri çok güçlü olan, etkin yönetilen ve çok verimli çalışan işletmelerin ayakta kalabileceği düşünülmektedir. İç piyasada ise siyasi ve ekonomik istikrara bağlı olarak az da olsa iyileşme beklenmektedir. İç piyasadaki tüketicilerimizden beklentilerimiz, daha seçici davranmaları, kalite ve yakışanı en iyi fiyata sunabilen ve kendilerine kalite garantisi ve iyi hizmet sunan firmalardan alışveriş yapmalarıdır. Bu sektörde iyiyi ucuza sunabilen ve müşterisine değer veren yenilikçi firmalar ayakta kalmalı, diğerleri ise ya değişmeli ya da çekilmelidir. Eğer Türk firmaları bu dönüşümü önümüzdeki iki-üç yıl içerisinde yapamazlar ise Türkiye’deki istikrarın sağlanmasına paralel olarak, Uzak Doğu’da daha ucuza ürettirdikleri ürünlerle gelecek yabancı büyük markalar, yüzlerce Türk firmasının kepenklerini kapatmasına neden olabilir.

Tekstil sektöründe İnsan Kaynakları departmanına olan ilgi ne yönde, her firmada İnsan Kaynakları departmanı olmalı mı sizce?
Ne yazık ki tekstil sektöründe diğer sektörlere oranla İnsan Kaynakları Departmanı’na verilen önem daha düşük. Bunun başlıca nedeni; Tekstil’de yetişmiş personel eksiğinin olması ve bu sektördeki firmalarda personel departmanlarının ihtiyaçları karşılayabileceğinin düşünülmesidir. Ancak son yıllarda bu düşünce büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Artık tekstil sektöründe de İnsan Kaynakları Departmanları, şirketlerin stratejik öneme sahip en önemli birimlerinden biri olmuştur.

Kariyer.net ile hangi pozisyonlara, ne kadar personel aldınız, alıyorsunuz? Bunun size nasıl faydaları oluyor, öncesini ve sonrasını değerlendirir misiniz?
Özellikle mağazalarımızda çalışmak üzere Satış Danışmanı ve Mağaza Yöneticileri pozisyonları için alımımız oldukça fazla. Kariyer.net’te zaman ve mekan sınırlamasının olmaması bu pozisyonlar için bize avantaj sağlıyor. Merkez departmanlar için de Tasarım, Pazarlama, İdari Pozisyonlar içinde oluşan ihtiyaçlarımızın %80’ini Kariyer.net tarafından sağlıyoruz. Kariyer.net’in bize en büyük faydası zaman tasarrufu sağlamasıdır. Ayrıca aradığımız adaylara en kısa sürede ulaşabilmemizi sağlayan veri tabanının olması da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Tekstil sektöründe personel oluşturmada neler dikkate alınıyor?
Öncelikle tüm pozisyonlara göre belirlenmiş olan yetkinliklere sahip olması ve eğer teknik bir pozisyon ise bu konu ile ilgili eğitim almış olması ve gerekiyorsa tecrübe edinmiş olması gerekmektedir.

Kurumunuzun bu konudaki yaklaşımı nedir?
Şirket olarak personel seçimi esnasında eğitim ve tecrübe haricinde önem verdiğimiz bir diğer konu da adayın şirket kültürüne ve temel değerlerimize uyum sağlayabilecek yapıda olması.

Tekstil sektöründe en çok hangi departmanlarda yetişmiş personel eksikliği çekiliyor?
Tekstil sektöründe öncelikle teknik konularda, örneğin modelist, stilist vb. pozisyonlarda yetişmiş personel eksikliği bulunmaktadır. Şirket olarak bu pozisyonlar için doğan ihtiyacımızı meslek okullarından öğrenci istihdamı ile karşılamaktayız.

Firmanızda çalışanların kişisel gelişimi üzerine çalışmalarınız var mı?
Çalışanlarımızın kişisel gelişimine şirket olarak oldukça fazla önem vermekteyiz. Bu doğrultuda departman olarak yaptığımız çalışmaların başında Tema İnsan Kaynağını Geliştirme Sistemi gelmektedir. Bu sistem sayesinde personelimiz dönem içerisinde aldığı çeşitli mesleki ve kişisel gelişimini destekleyecek ve yönetim becerilerini geliştirecek eğitimler almakta ve şirket içerisinde gerekirse rotasyona tabi tutulmaktadır. Bu sistemin amacı Tema yönetim kadrosunu çekirdek kadrodan yetiştirerek tüm personele kariyer imkanı sağlamak ve adaptasyon süresini en aza indirmektir.