DEVA Holding İnsan Kaynakları faaliyetlerini 2008 yılından bu yana Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü kapsamında yürütüyor. Departman lideri Tuba Köseoğlu Okçu, tüm sistem ve süreç yapılandırmalarını tamamladıklarını ve rotalarını çalışan gelişimine çevirdiklerini söylüyor.
DEVA Holding, 1958 yılında faaliyete geçmiş, şu anda 1900 çalışana sahip jenerik ilaç firması. 2006 yılında DEVA’nın hisseleri EastPharma tarafından satın alınmasının ardından 2008 yılında Organizasyonel Gelişim Ekibi kurulmuş. Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü, kurum içinde yürütülen değişim ve gelişim sürecinin organizasyonel yapılanmaya entegrasyonunu şirket stratejileri doğrultusunda gerçekleştiriyor. Şu anda DEVA Organizasyonel Gelişim Ekibi’nde İnsan Kaynakları ve personel özlük işlemleri alanında 10 kişi, eğitim ve gelişim alanında 6 olmak üzere toplam 16 kişi görev yapıyor. Ekibin kuruluşundan bu yana Organizasyonel Gelişim Direktörü olarak görev yapan Tuba Köseoğlu Okçu yürüttükleri İnsan Kaynakları projeleri ve yeni dönem hedeflerini şöyle anlattı.
Sistem altyapıları sağlamlaştırıldı
DEVA Holding Organizasyonel Gelişim Bölümü, 2006 yılında DEVA’nın hisselerinin EastPharma tarafından satın alınması sonrasında 2008 yılında kurulmuş bir bölüm. Bu tarihten önce DEVA bünyesinde daha ziyade sadece bordro süreçlerinin yönetildiğini görüyoruz. 2008-2010 arası olan dönemde temel hedefimiz, çağdaş İK uygulamalarını içeren bir yapıyı kurmak ve şirket genelinde de ulaşılmak istenen stratejik hedefe uygun insan altyapısını ve organizasyonunu oluşturmaktı. 2011’in başına kadar bu hedef doğrultusunda sistem ve süreç altyapılarını oluşturmaya odaklanmıştık.
İşe alımlar saha ve üretimde yoğunlaşıyor
DEVA Holding bünyesinde 1900 çalışanımız var. İşe alımlarımızda saha ve üretim kadroları ağırlıklı olarak yürüyor. Saha satış kadrolarımız için tıbbı tanıtım temsilcisi, merkez kadrolarımız için pazarlama bünyesinde yer alan ürün müdürü ve medikal müdür, üretim tesislerimizde ise ağırlıklı olarak kalite operasyonları ve üretim süreçlerine teknik donanım gerektiren pozisyonlar için işe alım yapıyoruz. Tabii, ayrıca DevArge adını verdiğimiz Ar-Ge merkezimiz de sürekli büyüyen bir yapı olarak en çok işe alım yaptığımız diğer bir fonksiyonu oluşturuyor. 2011 yılında tüm Türkiye genelinde saha satış kadrolarımızda görev yapan Tıbbı Tanıtım Temsilcisi görevinde, üretim kadroları için mühendis ve mavi yaka pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirdik.

Yeni alanların, pozisyonların işe alımı zorluyor
İşe alım süreçlerinde yönetsel ve teknik uzmanlık gerektiren pozisyonlarda adayların mutlaka ilaç sektöründe ilgili alanlarda deneyim sahibi olmasını bekliyoruz. İngilizce dil bilgisi ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak ise diğer öncelikli kriterlerimiz. Pozisyonlara ve görev tanımlarına göre de farklı teknik kriterler aranıyor. İşe alım süreçlerinde pozisyon bazında farklılaşmakla birlikte yetkinlik bazlı görüşmeler, sayısal ve sözel yetenek sınavları, kişilik envanterleri ve değerlendirme merkezi çalışmaları uyguluyoruz. Sadece bizim için değil, tüm ilaç sektörü için genel anlamda zor olan Medikal Müdür pozisyonu. Bir de, yeni oluşan, sektörde ihtiyacı yeni yeni ortaya çıkan pozisyonlar var. Örneğin, 2008’de farmokovijilans böyle bir pozisyondu, artık değil. Böyle daha önce var olmayan ama aynı zamanda deneyim gerektiren pozisyonlarda da zorlanıyoruz.
Eylül ayında oryantasyon programı yenilenecek
Saha ekiplerine toplu alımlar yaptığımızda, uzun süreli başlangıç eğitimlerimizin ilk günü her zaman oryantasyona ayrılıyor. Üretim tesislerimizde, zaten GMP gereği, kişilerin işe başlamadan önce ilk gün tesis yöneticileri tarafından oryantasyona alınması uygulamamız söz konusu. Diğer kadrolarımız için ise DEVA Intranet üzerinden ulaşılabilen bir oryantasyon programımız var. 2011 Eylül ayı itibariyle de farklı bir oryantasyon programına geçmeyi planlıyoruz.
Yüksek performanslı çalışan, tatili kapıyor
DEVA Holding Performans Yönetim Sistemi Modeli, DEVA değerleriyle iş hedeflerinin birleşmesinden ortaya çıkan bir ölçüm sistemine dayanıyor. Performans Yönetimi Sistemi şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek çalışanların şirket hedefleri ve şirket değerleri doğrultusunda yönlendirilmesi, performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi, gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kariyer planlama sürecine ait yapılan işlemlerin tümünü kapsıyor. Hedef verme ve değerlendirme süreci İnsan Kaynakları ON (İKON) sistemi üzerinden online olarak uygulanıyor. Satış kadrolarımız için, her satış şirketinde olduğu gibi satış primi uygulamamız var. Üretim tesislerimizde mavi yaka çalışanlarımıza yönelik aylık hedefler bazında, başarılı olan çalışanlarımızı aileleriyle birlikte güneyde 1 hafta tatile gönderiyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız şu anda bunlarla sınırlı olmakla birlikte, 2011 hedeflerimiz içinde yer alan “bireysel farklılıkların sistem içinde görünür ve farkedilebilir olması” hedefimiz doğrultusunda, bu alana yönelik birçok planımız bulunuyor.
Çalışanlar sosyal platformlarda buluşuyor
DEVA Holding çalışanları için kurulmuş olan Gezi ve Fotoğracılık Kulubü ile çalışanlarımızın sosyal platformlarda da birlikte olması hedefleniyor. Takım çalışmasının spor vasıtasıyla çalışanlarımıza yaşatılması amacıyla da şirket çalışanlarımızın katılımıyla basketbol, voleybol, futbol, bowling alanlarında “DEVA Spor Oyunları” düzenleniyor. Merkez binamızda yer alan spor salonumuz tüm çalışanlarımızın kullanımına açık olup, pilates dersleri düzenleniyor. Dereceye giren takımlar bir kutlamayla açıklanıyor ve ödüllendiriliyor. Bunun yanı sıra yılbaşı, DEVA kuruluş yıl dönümleri tüm çalışanlarımızın katılımıyla kutlamalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çalışanlarımızın eş ve çocuklarıyla katılabilecekleri etkinlikler organize ediliyor.
Eğitimler Devakademi portalından seçiliyor
2008-2011 döneminde eğitim ve gelişim alanında önceliğimiz satış ekiplerimiz ve üretim tesisi çalışanlarımız oldu. Bu bağlamda, eğitim ve gelişim kaynaklarımızın büyük bir bölümünü bu iki kariyer grubuna yönlendirdik. Tabii ki diğer departmanlarımız için de ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenliyoruz. DEVA çalışanlarına özel en son e-öğrenme standartlarıyla tam uyumlu olan Devakademi adında bir eğitim portalına sahibiz.  Devakademi Eğitim Portalı’nda tüm çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin yanı sıra makale, kitap ve film önerilerine de yer veriyoruz. Çalışanlarımız gerçekleştirilen tüm eğitimlere ihtiyaç duyduklarında Devakademi Eğitim Portalı’ndan ulaşabiliyorlar. Bununla birlikte hem fabrika hem merkez hem de saha satış ekibimiz kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarıyla destekleniyor. Eğitimler ihtiyaca veya içeriğe göre değişmek üzere sınıf içi eğitimler, Microsoft Live Meeting sistemi ile uzaktan eğitimler ve e-learning eğitimler olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca ekibimizin gelişimini desteklemek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen konferans ve seminerlere de katılımları da sağlanmaktadır.

Staj başvuru dönemleri Eylül ve Nisan
Yaz dönemi süresince staj zorunluluğu olan üniversite öğrencilerine ve kış döneminde meslek lisesi öğrencilerine, almış oldukları teorik bilgileri uygulama ortamı sunarak iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla staj imkanı tanınıyor. Staj programlarını çok ciddi bir şekilde uyguluyor, bu süreçlerde de mülakat, gerektiğinde sınav gibi değerlendirme süreçlerini yürürlüğe alıyoruz. Üniversite yaz stajlarının başvuru süreci Nisan ayında, meslek lisesi kış stajlarının başvuru sürecini ise genellikle Eylül’de başlatıyoruz. Gelen başvurular arasından staj için uygun bulunan adaylar yapılandırılmış grup mülakatına davet edilmekte ve olumlu bulunan adaylara görev yapmak istedikleri bölümler de göz önünde bulundurularak DEVA Holding Genel Müdürlük binası ve üretim tesislerinde staj yapma imkanı sunulmaktadır. Staj süreci içerisinde performansında memnun kalarak DEVA bünyesine katılan ve DEVA kadrosunda uzman yardımcısı olarak kariyerine başlayan çok sayıda stajyerimiz oldu bugüne kadar.

Yeni hedef; çalışan gelişimi
Bu sene ise İK olarak hedefimiz, DEVA kültürünü kağıt üzerinde kalacak sözlerden yaşamın ayrılmaz bir parçası yani gerçekten “kültür” haline getirirken, bireylerin gelişimine odaklı bir İK uygulamasını da aynı anda devreye almak için bir altyapı kurmak ve sene sona ermeden bu altyapının belli bölümlerini hayata geçirmek. Yani, evet, genel bir sistem var ama bu genel sistem içinde, bireysel farklılıkların ele alınabileceği ve geliştirilebileceği ortamı yaratmak temel hedefimiz. Tabii, bu kadar büyük bir çalışan nüfusu içinde, zorlu ve iddialı bir hedef bu, ama parça parça devreye aldığımız uygulamalarla bu zorlu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Sayılarla DEVA Holding
DEVA Holding ve iştiraklerinde 1900 kişi çalışıyor
2010 yılı içerisinde 550 kişi işe alınmış. 2011 yılı içerisinde ise, şimdiye kadar 175 kişi işe alınmış
En yoğun işe alım saha satış kadroları için Tıbbı Tanıtım Temsilcisi, merkez kadrolar için Ürün Müdürü ve Medikal Müdür pozisyonları
2010 yılı itibariyle, çalışan başına ortalama 8 saat eğitim yapılmış
Eylül 2010 – Haziran 2011 yılında kış döneminde 79, 2011 yaz döneminde ise 156 stajyer alınmış
Sağlık için sosyal sorumluluk
DEVA Holding, sağlık ve ilaç anlamında birçok sosyal sorumluluk projesi içinde yer alıyor, sosyal yardım vakıflarıyla uzun soluklu işbirlikleri yapılıyor. İK Direktörü Tuba Köseoğlu Okçu, sosyal sorumluluk projelerinde “İnsan sağlığı, dünyanın neresinde olursa olsun, vazgeçilmez önceliğimiz” görüşü ile yola çıktıklarını anlattı.
• Türk Eğitim Vakfı ile 50. yıla özel olarak 2008’de başlatılan işbirliği sürdürülüyor. Geleceğin doktor ve eczacılarının yetiştirilmesinde eğitime katkı sağlıyor. TEV ile birlikte Tıp ve Eczacılık Fakülteleri’nden her yıl 50 öğrenciye burs vermeye devam ediliyor.
• Tarihin en yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya olan Pakistan’a yardımlar, Türk Kızılayı’nın yanı sıra Save The Children Almanya Organizasyonu aracılığıyla  ulaştırıldı.
• İlaç bağışlarıyla Hayat Sağlık Vakfı aracılığı ile sosyal imkanları sınırlı hastalara destek olundu.
• Şu anda Fildişi sahillerinde sağlık problemi olan çocuklara yönelik bir kampanya üzerinde çalışılıyor. Yine geliştirilmekte olan bir başka proje ise Türkiye’de sosyal güvencesi olmayan kanser hastalarına ulaşabilmek.