Arşivler

Kurumlarda sürdürülebilirlik tartışıldı

PwC_Murat_DemirogluPwC Türkiye İK Hizmetleri tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilirlik ve İnsan Yönetimi’ toplantısı, İK profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşti. Kurumsal başarıda sürdürülebilirliğin önemi ve giderek daha çok önem kazanan çalışan bağlılığına dair veriler paylaşıldı.

PwC Türkiye İK Hizmetleri, bu yıl dördüncü kez düzenlediği değerlendirme ve paylaşım toplantısını, “Sürdürülebilirlik ve İnsan Yönetimi” başlığı altında gerçekleştirdi. Toplantı, PWC Türkiye’nin her yıl gerçekleştirdiği İK Gündemi ve CEO Araştırmaları ekseninde, sürdürülebilirliğin özellikle kurumsal başarıdaki yeri ve önemine odaklandı. İnsan yönetiminin sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri ve İnsan Kaynakları profesyonellerinin bu sürece katkıları konuşuldu. Dünya’da ve Türkiye’deki gelişmeler, aday ve iş veren beklentileri, çalışan bağlılığı ön plana çıkan başlıklardı. PwC Türkiye, 70 farklı kurumdan 90 profesyonelin katılımıyla gerçekleştirdiği İK Gündemi Araştırması’nı katılımcılara sundu, 2020 yılı ile ilgili farklı İK senaryoları üzerinde duruldu. Toplantı, PwC İK Hizmetleri Bölüm Yöneticisi Murat Demiroğlu’nun “Sürdürülebilirlik ve İnsan Yönetimi: Dünya’da Neler Oluyor?” sunumu ile açıldı. Demiroğlu, 2000’lerden günümüze düşük enflasyonla büyümenin zorluklarına değindi. Sürdürülebilirliğin sağlanması için, kurumsallaşma, büyüme, kalite, şeffaflık ve profesyonelleşme önem kazanıyor diyen Demiroğlu, çalışan bağlılığının hiç olmadığı kadar gündemde olduğunu dile getirdi.

Şirketler için sürdürülebilirlik geri planda

PwC’nin İMKB ile ortak yürüttüğü Sürdürülebilirlik Analizi, 2011 yılı için halka açık şirketler arasında yapılarak 215 firmadan yanıt alınmış. Sonuçlara bakıldığında şirketlerin sürdürülebilirlik konusunu henüz gereğince gündemlerine almadıkları göze çarpıyor. Örneğin İnsan Kaynakları alanında, şirketlerin yüzde 62’sinin sürdürülebilirliği dikkate almadığı görülüyor. Demiroğlu, “Türkiye piyasası her an her şeyin olabileceği, fırsatların bol olduğu bir piyasa. Dolayısıyla sürdürülebilir başarı dediğimiz uzun vadeli düşünme biçimi ülkemizde çok fazla görülmüyor. Ancak bundan sonra yeni TTK ile birlikte bu bir yasal zorunluluk haline gelecek” diyor.

CEO’lar yetenek yönetiminde değişiklik planlıyor
PwC’nin 1250 katılımcı arasında yaptığı 15. CEO Araştırması’nın sonuçları da oldukça ilginç rakamları gösteriyor. Önümüzdeki 12 ay içinde şirket gelirlerinde artış olacağına inanan CEO’ların sayısı 2012 için oldukça az. 2009’dan 2011’e yüzde 48’e kadar yükselen grafikte, rakam bu yıl yüzde 40’a kadar gerilemiş. Son dönemlerin en çok konuşulan konusu yetenek ise CEO’ların risk gündeminde geri planda. En önemli risk faktörleri CEO’lara göre ekonomik durgunluk ve çevresel faktörler.

Aday ve kurum beklentileri

İşe Alımlarda Kurum Tercihleri Anketi verilerini açıklayan PwC İşe Alım Hizmetleri Lideri Mert Emcan, iş veren tarafında yüzde 69’luk bir oranla kurum kültürüne uyumun en önemli kriter olduğunu açıkladı. Bu rakamı yüzde 63 ile yetkinliklerin örtüşmesi takip ediyor. Geçmiş deneyimler ve mülakata da önem veriliyor ancak yabancı dil ve eğitim eskisi kadar gündemde değil. İşe Alımlarda Aday Tercihleri Anketi sonuçları ise adayların tercihlerine odaklanıyor. Ücret ve yan haklar, adaylar için yüzde 84 gibi ezici bir üstünlükle ön planda. Toplantıda çalışan bağlılığı üzerine bir sunum gerçekleştiren PwC İK Hizmetleri Kıdemli Müdürü Murat Karakaş ise, çalışan bağlılığının fiziksel, zihinsel ve duygusal boyutları olduğunu dile getirdi. Karakaş, özellikle yeni kuşağın bağlılığa bakışı üzerinde durdu. Yapılan anket sonuçlarına göre y kuşağı kariyerleri boyunca 2 ile 5 kez iş değiştirmeyi düşünüyor. Dolayısıyla genel düşüncenin aksine y kuşağı da bağlılığa yatkın. Anket sonuçlarına göre, piyasa ile yarışabilen ücret, işvereni adayların gözünde avantajlı konuma getiriyor.

 

**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.