1971 doğumlu olan Ebru Ural Özkan, 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliğini bitirmiştir. Halen Meteksan Sistem’de İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Bundan önceki işinde Arthur Andersen’de HR Consultant olarak çalışmış, daha öncesinde ise Yapı Kredi Bankası’nda uzman olarak görev yapmıştır.
Meteksan Sistem’in ve sektörünün Türkiye’deki durumu ve geleceği hakkındaki fikirleriniz nelerdir?
Bilişim sektörü dinamik ve hızla büyüyen bir sektör. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında % 25 lik büyüme hızı ile önde olduğu gözlenmekte.
Özellikle Türkiye’nin AB ile entagrasyon süreci içerisinde sektörün daha büyük bir ivme ile büyümesinin kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Sektörün ülkemizdeki pazar büyüklüğünü (çeşitli araştırmalara göre 2-3 milyar USD) Avrupa ülkelerindeki pazar büyüklükleri ile karşılaştırdığımızda daha katedecek yolumuz olduğu da bir gerçek. Meteksan Sistem’e baktığımızda son 6 yılda gerçekleştirdiği büyüme ile sektörün en hızlı büyüyen şirketi olduğunu görmekteyiz. Meteksan Sistem doğru stratejiler ile büyürken kar marjını da artırmayı başardı. Amacımız tabi ki gelecekte sektörün en büyük bilişim firması olmak. Emin adımlarla, nitelikli insan kaynağımız ile bu hedefe doğru yürümekte olduğumuzu düşünüyorum.

Firma yapınız ve firmanızdaki kariyer olanakları hakkında bilgi verebilir misiniz? Yeni mezunlara yönelik insan kaynakları politikanız nedir?
Ankara merkezli bir firma olan Meteksan Sistem, bilişim sektöründe stratejik iş birimleri ile Eğitim, Kamu&Telekom, E-ticaret&ERP, Sağlık ve Savunma/Güvenlik ile Sağlık Yatırımları alanlarında faaliyet göstermektedir. Grup bünyesinde, Meteksan Servis, Meteksan Net ve Dell firmasının Türkiyedeki ilk distirbütörlerinden olan Sispa adlı yan kuruluşlarımız da bulunmaktadır. Merkez Ankara olmak üzere, İstanbul’da ve İzmir’de Bölge Müdürlükleri ve yaklaşık 30 ilde yer alan irtibat bürolarımızda, 400’e yakın çalışanımız ile hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.
Meteksan Sistem’in hizmet verdiği alanlar, sistem entegrasyon; proje yönetimi; sistem tasarımı; kapasite planlama ve organizasyonu; uygulama uyarlama ve entegrasyonu; donanım, yazılım ve ağ sistemleri kurulumu; yazılım geliştirme; yazılım donanım ve internet hizmetleri satışı; satış sonrası hizmetleri; BT danışmanlığı; dış kaynak kullanımı, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması olarak özetlenebilir.
Meteksan Sistem’de kariyer gelişimi sürecinde kişinin yetenek, bilgi, beceri ve deneyiminin şimdiki ya da gelecekteki organizasyon ihtiyaçları ile özdeşleşmesi esastır ve bu sistemde yukarı doğru ve aynı yönde olmak üzere, iki yönlü hareketlilik söz konusudur.
Proje bazlı çalışma yapımız gereği, projelere bağlı olarak üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara çeşitli iş olanakları sunmaktayız. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Mernis yaygınlaştırma projesinde, yaklaşık 200 öğrenci/yeni mezuna kısa dönemli ve yine yaklaşık 20 yeni mezun arkadaşımıza uzun dönemli iş imkanı yaratttık.

Meteksan Sistem’in içinde belli eğitim programlarınız var mı? Var ise içerikleri ve yapısı ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
Meteksan Sistem en değerli sermayesinin çalışanları olduğu bilinci ile, bilişim teknolojilerindeki değişim hızına, yoğun rekabet ortamına uyum sağlamak amacıyla çalışanlarının sürekli gelişimine büyük önem vermektedir. Eğitim politikamızın temelinde de, gerek teknik eğitimler, gerekse kişisel gelişim eğitimleri ile çalışanlarımız desteklenerek ‘yetkilendirilmesi’ yer almaktadır.
Şirketimizde eğitim planları 6 aylık dönemlerde, performans değerlendirme görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmaktadır. 2000 yılında başlattığımız eğitim projesi kapsamında mesleki eğitimlerin yanı sıra yöneticilerimize, satış ve destek gruplarımız ile diğer çalışanlarımıza yönelik kişisel gelişim eğitimleri düzenlemekteyiz. Meteksan Sistem’de 2000 yılında kişi başına düşen eğitim süresi 55 saat olarak gerçekleşmiştir.
Oryantasyon eğitimini de kapsayan çok yeni bir uygulama başlattık. Şirketimiz Eğitim/ARGE Birimi tarafından geliştirilen “Internete Dayalı Eğitim Platformu”nda Oryantasyon Eğitimini gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber çalışanlarımız, şirketimizde uygulanmakta olan İnsan Kaynakları uygulamalarına, Kalite Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi gibi şirket içi eğitimlere, açık pozisyonlarımızın ilanlarına ve kişisel bilgilerini güncellemelerini sağlayacak ortama bir internet adresinden ulaşmakta, sıkça sorulan soruların yanıtlarını, şirket içi veya şirket dışı etkinliklerin duyurularını da bu adreste bulabilmektedirler. Çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak için ise yine bu platform üzerinden forum uygulamamız bulunmaktadır.

Çalışanlarınızın motivasyonlarını nasıl sağlıyorsunuz? Performans yönetimi yapıyor musunuz?
Çalışanların motivasyonunu etkileyen başlıca etkenlerin, şirket kültürü, gelişim ve ilerleme olanakları ile başarılarının ödüllendirilmesi olduğunu düşünmekteyim.
Bu çerçevede şirketimizde performans değerlendirme sistemi büyük önem taşımaktadır. Geliştirdiğimiz hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemini bir buçuk yıldır uygulamaktayız. Amacımız, çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak, çalışanın ve bağlı bulunduğu yöneticisinin bir araya gelerek beklentileri ve gelişim fırsatlarını belirleyebilecekleri bir ortam yaratmak ve çalışanlarımızı performansları doğrultusunda ödüllendirmektir. Performans değerlendirme sonuçları aynı zamanda şirketimizde eğitim ve kariyer planlarına da ışık tutmaktadır.
Şirket içi iletişimin önemine inanarak yola çıktığımız ve şirketimiz genelinde ve insan kaynakları uygulamalarında gelişime açık yönleri belirlemek amacıyla her yıl düzenlediğimiz Çalışan Memnuniyet Araştırması ile çalışanlarımızın görüş ve önerilerini almaktayız. Bu araştırma sonucunda çıkan en az iki iyileştirme fırsatını hayata geçirmenin de kalite hedeflerimiz arasında yer aldığını da belirtmek isterim.Yine çalışanlarımızın önerilerini almak, bunu diğer çalışanlarımız ile paylaşmak, uygulanabilirliğini araştırarak hayata geçirebilmek amacıyla oluşturduğumuz bir öneri sistemimiz bulunmaktadır. Çalışanlarımız önerilerini, intranet ortamında veya şirket içinde yer alan öneri kutuları aracılığı ile iletebilmektedirler.
Şirket çalışanlarından oluşan bir Sosyal Etkinlik Komitemiz bulunmaktadır. Bu Komite çalışanlarımızın bir araya gelebileceği aktiviteleri belirleyerek hayata geçirmektedir.

İşe alım politikalarınız nelerdir? İşe alımlarda Internet size ne gibi faydalar sağlıyor?
İşe alımlarda temel politikamız, adil ve tarafsız bir tutum izleyerek nitelikli iş gücünü Meteksan Sistem’e kazandırmaktır. Bunu gerçekleştirirken de özellikle bu kriz ortamında maliyeti minumumda tutmanın büyük önem taşıdığını düşünmekteyim. Bu bağlamda, mevcut veri tabanımız ve internet işe alımlarda kullandığımız temel araçlarımız olmaktadır. Bir teknoloji şirketi çalışanı olarak, internetin işe alımlarda vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünüyorum. Bunun bir kaç nedeni var. Internetin çok geniş kitlelere ulaşmayı sağlaması , ciddi verimlilik kaybına neden olan “paper work” u minimuma indirmesi ve şirketimize başvuran tüm adaylara anında geri dönüş yapabilme olanağı sağlaması.
Eleman seçme sürecinde kullandığımız yöntem görev tanımlarından yola çıkarak hazırladığımız yetkinliklere dayalı yapılandırılmış mülakatlarımızdır. Meteksan Sistem’e başvuran her aday, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından görüşmeye alındıktan sonra, uygun görülen adaylar teknik mülakat için ilgili birimlere yönlendirilmektedir.

Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik krizde firmanız nasıl bir insan kaynakları politikası izlemektedir?
Türkiye’nin zor ve belirsiz bir dönem içinde olduğu gerçeğini hepimiz yaşıyoruz. Bu dönemin zorluklarının bilinciyle, şirket olarak sorumluluğu ve fedakarlığı her düzeyde paylaşarak, açık ve paylaşımcı bir yol izlemeye gayret ediyoruz.
Bu dönemde İnsan Kaynakları olarak üstlendiğimiz rol ise daha çok üst yönetim ve çalışanlar arasında iletişimi sağlayan bir köprü olmak. Hedeflediğimiz ve çalışanlarımıza verdiğimiz mesaj ise daha çok çalışarak, hep beraber bu belirsiz ve zor dönemi atlatmak ve bu krizden güçlenerek çıkabilmek.