Kendinizle ilgili kısaca bilgi verir misiniz ?
1969 İstanbul doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İktisat fakültesi ve Westminster Üniversitesi Özel İşletme programından mezun oldum. İnsan Kaynakları ile tanışmam Westminster Üniversitesinde bu konu ile ilgili derslere katılmam sayesinde oldu. O tarihlerde Türkiye’de pek fazla yaygın olmayan ve birtakım sebeplerle gereken ilgiyi göremeyen bu alan benim tüm kariyer hedefimi değiştirmeme sebep oldu. İnsan Kaynakları alanında çalışma hayatıma Bayındır Sigorta’da uzman yardımcısı olarak başladım. İnsan Kaynakları departmanının kuruluşu ve hayata geçirilmesinde görev aldım. 1999 yılından itibaren Telsim İnsan Kaynakları Departmanı’nda İşe alma Seçme & Yerleştirme uzmanı olarak çalıştım. Mesleğimle ilgili çok sayıda çeşitli eğitim ve seminerlere katıldım. Nisan 2001 tarihinden bu yana SC Johnson şirketinde tüm HR fonksiyonlarından sorumlu İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmaktayım.

SC Johnson’un ve sektörünün Türkiye’deki durumu ve geleceği hakkındaki fikirleriniz nelerdir ?
İçinde bulunduğumuz kriz döneminden bağımsız olarak bakıldığında, firmamızın faaliyet gösterdiği pazarlar hızla büyüyen, daha da ciddi oranda büyüme potansiyeline sahip pazarlardır. Tüketicimizin alım gücündeki artış, artan hijyen bilinci ve değişen/çeşitlenen tüketici gereksinimleri sonucu, gelişmiş ülkelere oranla çok küçük olan pazarlarımızda önemli gelişmeler bekliyoruz.
Türkiye’nin içinde bulunduğu yapısal ve temel sorunlar yüzünden sık sık ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldığımız bir gerçektir. Ancak, bu sorunların zamanla aşılacağı ve 65 Milyonluk bir nüfusa sahip bir ülke olarak geleceğimizin aydınlık olduğunu düşünüyoruz.

Firma yapınız ve firmanızdaki kariyer olanakları hakkında bilgi verebilir misiniz? Yeni mezunlara yönelik insan kaynakları politikanız nedir ?
1886 yılından beri tüm dünyada tüketiciye hizmet veren SC Johnson, 1985 yılında Türkiye’de faaliyete başlayarak bugün İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Adana, İzmir ve Antalya Bölge Müdürlükleri ile Hızlı tüketim ürünleri sektöründe hizmet vermektedir. Kuruluşundan itibaren istikrarlı bir büyüme gösteren ve geniş ürün yelpazesi ve profesyonel kadrosu ile tüketicimize hizmet sunarak tüm pazarlarda liderliği elde etmiş çok uluslu bir Amerikan şirketidir.
Tüketim ürünlerine ilaveten, Kurumsal pazarlara yönelik Johnson Professional da yine bünyemiz altında ancak tüketim ürünlerinden bağımsız bir satış ve bayi organizasyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Şirketimizin 100 yılı aşkın süre göğüslediği bu başarının öncelikle çalışanlarımızın katkıları ve takım çalışması ile oluştuğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımızın dünya çapındaki şirketimizi ayakta tutan ve güç veren unsur olduğuna inanıyoruz. Şirketimizin kariyer olanakları hiçbir fark gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza açık. Çalışanımıza aynı pazarda önde gelen rakiplerimizle rekabet edebilecek şekilde kendilerini geliştirme ve şirketimizi en iyi şekilde temsil edebilmeleri için gerek eğitim gerek sosyal açıdan çeşitli kolaylıklar ve imkanlar sağlıyoruz.

SC Johnson’da uygulanan belli eğitim programları var mı? Var ise içerikleri ve yapısı ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
Tüketicilerimizin , ürün ve hizmetlerimizden yararlananların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek, sektör ve teknolojiyi sürekli takip etmek için ve çalışanlarımızın motivasyonu için eğitimin gerekliliği bilincindeyiz.
Bu sene birtakım yenilikler eklenen Johnson Learning Institute bize eğitim planlarımızda kolaylık ve bazı temel konularda eğitim alma imkanı sağlıyor. Şirketimizin Türkiye’de faaliyete başlamasından itibaren bireysel ve mesleki gelişim açısından çalışanlarını belli zamanlarda yurt içi ve yurt dışı programlara göndermesi, içeriği tüm dünyadaki çalışanlarımıza yönelik bilgileri içeren ve senede bir kez düzenlenen inancımız o ki toplantıları da bu eğitimlere örnek. Bunun dışında daha öncede belirttiğim gibi günümüz koşullarında çalışanlarımızın değişen eğitim ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz.

Çalışanlarınızın motivasyonlarını nasıl sağlıyorsunuz? Performans yönetimi yapıyor musunuz?
Çalışan memnuniyeti ve şeffaflık bizim için çok önemli bir gereklilik… Çalışanlarımızdan en iyiyi almak için , en iyiyi vermeye çalışıyoruz. Tüm şirket çalışanlarının hayat sigortaları mevcut, ayrıca çalışanlarımız ve aileleri özel sağlık sigortası kapsamındadır. Şirketimizde bir yıldan fazla çalışanlar kardan paya hak kazanıyorlar. Ücretlerimizde senede 3 kez cola ve bir defa da Merit uygulaması yapıyoruz. Çeşitli sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve çalışanlarımızın ailelerinin kaynaşması için JMBA adında bir derneğimiz var. Tüm çalışanlarımıza yönelik senede bir defa uygulanan Performans değerlendirmesi, 360 derece feedback uygulamasını da belirtebilirim.

İşe alım politikalarınız nelerdir ? İşe alımlarda internet size ne gibi faydalar sağlıyor ?
Seçme ve Yerleştirme politikaları güvenilirlik açısından bazen insanların kafasında soru işareti bırakır. Bizler şirket olarak çalışanlarımızla mümkün olduğu kadar istikrarlı bir beraberlik devam ettirmekten yana olduğumuz için doğru istihdamın gerekliliğine inanıyoruz. Doğru pozisyona doğru kişinin yerleştirilmesi bizim için çok önemli. Aksi taktirde çok büyük paralar ve zamanlar harcayarak istihdam ettirmeye çalıştığınız kişinin aslında her iki taraf içinde doğru seçim olmadığını anladığınızda ne yazık ki kaybettiğiniz zamanın telafisi mümkün olamıyor. Bu yüzden iş görüşmelerimizi doğru karar verene kadar sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın da bunun bir mükafatı olduğuna inanıyorum zira turnover’ımız çok düşük. İşe alacağımız kişinin en az bizim kadar SC Johnson kültürüne uyum sağlayabilecek, aktif, dinamik konusunda tecrübeli ve yüksek performansa sahip, müteşebbis olmaya açık ve şeffaf olmasını tercih ediyoruz.
Tabi ki seçme ve yerleştirmede danışman şirketler, gazete ilanları ve şirketlerin kendi bünyelerinde oluşturdukları başvuru datalarından faydalanmak mümkündür. Ancak İnternet kullanımının günümüzde giderek yaygınlaşması, işe alım süreçlerini büyük ölçüde kısaltmış, iş arayanlar ve işverenler için yaygın kulllanılan bir araç haline getirmiş ve bir çok kolaylıklar sağlamıştır. Başvuruların elektronik ortamda görüntülenebilmesi, dataların kolayca saklanabilmesi ve adaylara hızlı kolay ulaşım şirketlere rekabet ortamında zaman ve maliyet tasarrufu sağlamıştır. Başvurulara çabuk cevap alabilmek, gizlilik ve istenildiği zaman CV’lerin güncellenebilmesi adayların motivasyonunu arttırmış ve şirketlere olan güven duygusunu pekiştirmeyi sağlamıştır.
SC Johnson 2000 yılından beri Kariyer.Net’e üyeliğini devam ettirmektedir. Sektörel bilgileri ve rakiplerimizi takip etmede kolaylık, seçme ve yerleştirmede sağlıklı ve etkin kullanım sağlamaktadır.