Bosch Isıtma Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Bölümü Umut Güvenç ve Nilgün Esenli ile sohbet ettik:

“Bosch, özellikle kombi konusundaki üretim ölçeğiyle Türkiye’deki ilk ve en büyük ihracatçı kuruluş.”


Şirketinizle ilgili kısaca bilgi verir misiniz?
Şirketimiz 1991 yılında Elginkan Holding (Türkiye) ile Robert Bosch GmbH (Almanya) arasında, %50-50 ortaklık esası ile Gazlı Isıtma Cihazları (Kombi, Şofben) ve ilgili komponentlerin üretimi için Manisa’da kuruldu. ELBO Gaz Mamulleri ve Kontrol Cihazları San. ve Tic. A.Ş. ismiyle kurulan şirketimizin kalan tüm hisselerinin 1998 yılında Robert Bosch GmbH tarafından satın alınmasıyla ismi Bosch Isıtma Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirildi.
Bağlı bulunduğumuz divizyon, Bosch Grubu içerisinde “Gazlı Isıtma Cihazları” konusunda uzman birim olan Termoteknik. Almanya merkez olmak üzere İngiltere, Fransa, Türkiye, Portekiz ve Çin’deki toplam yedi fabrika ile tüm dünyaya üretim yapılıyor. Biz ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerimizde duvar tipi gazlı kombi, gazlı şofben, brülör, eşanjör, bakır boru ve diğer ilgili komponentlerin üretimini yapıyoruz ve bunun % 90’ını ihraç ediyoruz.

Şirketinizin ve sektörünüzün geleceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Doğal gazın yaygınlaşmasıyla birlikte gelecek yıllardan itibaren Türkiye pazarının en az iki üç kat artacağını öngörmekteyiz. Bu, aynı zamanda rekabetin de artacağı anlamına geliyor. Şirket olarak tüm dünyada bu rekabeti sürekli yaşıyor olduğumuz için şimdiden buna hazırız. Bunun yanı sıra, dünya pazarlarında bu tür modern ısıtma ürünlerine olan ihtiyaç giderek artıyor. Bu nedenle, şimdiden hedeflerimizi buna göre belirledik. Ayrıca Manisa tesislerimizi Avrupa’nın üretim üssü haline getirme çalışmalarımız hala devam ediyor.

Ağırlıklı olarak yöneldiğiniz bireysel ve kurumsal müşteri portföyünüz nedir?
Modern ısıtma sistemine ihtiyacı olan bireysel ve/veya kurumsal herkes bizim hedef kitlemiz. Bu konuda bir ayrım yapmıyoruz.

Şirketinizde kurumsal eğitim uyguluyor musunuz? Uyguluyorsanız içerikleri ve yapıları ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
Şirketimizin sağladığı eğitim bütçesi yeterli düzeyde. Bu bütçeyi ihtiyaçlarımız doğrultusunda yıllık olarak planladığımız eğitimler için kullanıyoruz. Gerek Türkiye’deki gerekse Almanya’daki Bosch eğitim merkezinin Bosch’a özel eğitimlerine çalışanlarımız katılıyor. Şirkete özel olması gereken eğitimleri firmamızda düzenliyoruz. Bütün bunların yanı sıra, şirket içinde kendi iç eğitmen havuzumuz da mevcut.

Şirketinizde uyguladığınız Performans Yönetimi Sistemi var mı? Varsa, genel ilkeleri nedir ve çalışanlarınızın kariyer planları için nasıl bir imkan sağlanmaktadır?
Beş yıldır tüm beyaz yakalı çalışanlarımıza düzenli olarak uygulamakta olduğumuz iki aşamalı performans sistemimiz var. Performans değerlendirme olarak adlandırdığımız ilk aşama, hedefler ve yetkinlikler üzerine kurulu. Yılda bir kere yapılan görüşmede geçmiş dönem hedefleri değerlendirildikten sonra gelecek dönem hedefleri belirleniyor ve gelecek dönemdeki hedeflere ulaşabilmek amacıyla çalışan için çeşitli eğitimler ve gelişim aktiviteleri planlanıyor. Performans sistemimiz tüm aylık ücretli çalışanların performans göstergelerinin dökümante edildiği kaynak olması sebebiyle kariyer planlarının temelini oluşturuyor. Daha ileri kariyer planlama talepleri ve ihtiyaçları bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkıyor. Bunun üzerine sistemin ikinci aşamasında gelişim görüşmesi diye adlandırdığımız, çalışanın güçlü ve gelişime açık yönlerine odaklanan, kısa ve orta vadeli hedeflerine ulaşması için yol gösteren bir görüşme gerçekleştirilir. Ayrıca yılda bir, bağlı bulunduğumuz divizyonun merkezinde görev yapan İnsan Kaynakları yöneticilerinin katılımıyla tüm aylık ücretli çalışanlarımız değerlendirilmekte ve de kariyer planları gözden geçirilmektedir.

İşe alım politikanız nedir? İşe alımda Kariyer.net size ne gibi avantajlar sağlıyor?
Herhangi bir pozisyon doğduğunda ilk olarak şirketimiz çalışanlarına iş rotasyonu ve iş zenginleştirme fırsatı yaratmak, çalışanların yatay ve dikey gelişimi konusunda iç kaynağı değerlendirmek için nitelikleri uygun şirket çalışanlarımıza öncelik veriyoruz. İç kaynağın yetersiz olduğu durumlarda sırasıyla diğer Bosch lokasyonlarındaki çalışanlara ve de kapsamlı aday veritabanımıza başvuruyoruz. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç karşılanamazsa Kariyer.net’i kullanıyoruz. Kariyer.net’in zengin aday veritabanı, aradığımız özellikteki adaylara kısa sürede direk ulaşabilmemizi sağlıyor ve sitenin kolay menüsü sayesinde, aday arayışında iş yükümüz büyük oranda hafifliyor.

Yeni mezunlara yönelik standart İnsan Kaynakları politikanız nelerdir? Yeni mezunlardan beklentileriniz ne yönde gerçekleşiyor?
Yeni mezun adayları değerlendirirken en çok dikkat ettiğimiz öğrenim hayatları boyunca kendilerini nasıl geliştirdikleri. Staj tecrübeleri, organizasyonlarda ve kulüplerdeki aktif çalışmalarını dikkate alıyoruz.

Firmanızdaki staj olanakları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Şirketimizin stajyer ihtiyaçlarının karşılanmasında; Bosch bilgi birikiminin ve deneyiminin geleceğin kalifiye potansiyel Bosch çalışanları ile paylaşılması ve onların yetiştirilmesi esas alınır. Her yaz üniversite ve teknik lise stajyerlerine staj imkanı sağlıyoruz. Stajları süresince amacımız karşılıklı işbirliği içerisinde öğrencilere endüstriyel uygulamalar hakkında ilk bilgi ve deneyimleri sağlamak ve stajlarını en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı olmak.

Genç işadamlarına ve yeni mezunlara neler tavsiye edersiniz?
Kendilerini sürekli geliştirmeleri ve ‘fark’ yaratmaları her zaman başarılı olmalarını sağlayacaktır.

Bölüm olarak yeni proje veya hedeflerinizden bahseder misiniz?
Bölüm olarak bu yıl ilk kez uygulayacağımız İnsan Kaynakları İç Müşteri MemnuniyetiAnketi’miz var. Anket tüm Termoteknik fabrikalarının İnsan Kaynakları birimleriyle birlikte hazırlandı ve ilk kez bizim şirketimizde uygulandıktan sonra diğer lokasyonlarda da uygulanacak. Bu anketle, iç müşterimiz olan şirket çalışanlarımızın hizmet ve çalışma kalitemizi değerlendirmeleriyle gelişme potansiyellerimizi tespit edeceğiz.

2003 için planladığımız diğer bir önemli hedefimiz de eğitime verdiğimiz önem ve sarf ettiğimiz eforun etkisini ölçmek. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu projeyi Nisan ayından itibaren uygulamaya başladık. Buradaki amacımız eğitimde öğrenilen bilgi ve becerilerin iş ortamına nasıl ve ne kadar aktarıldığını hesaplamak.