Arşivler

Yılın birleşmesi: Avea

Yeni yapılanma sırasında Tayfun Çataltepe Network’ten, Esat Göktekin Dinçerler Satış ve Pazarlama’dan, Pasa Yasar Hukuk ve Regülasyon’dan, Fabrizio Mambrini Mali İşler’den, Antonino Ruggiero Bilgi Işlem’den, ve Cherubina Habetswallner İnsan Kaynakları’ndan sorumlu genel müdür yardımcılıklarına getirildi.

Aycel ve Aria şebekelerinin entegrasyonu sürüyor

TT&TİM çatısı altında güçlerini birleştiren Aria ve Aycell, önceliği teknik altyapı çalışmalarına verdi ve ilk olarak şebekeler arası serbest dolaşımı sağladı. Şebekeler arası serbest dolaşım sayesinde, Aycell müşterileri Aria şebekesini, Aria müşterileri de aynı şekilde Aycell şebekesini otomatik olarak ve ilave ücret ödemeden kullanma imkanına sahip oldu. Böylece, Aycell aboneleri Aycell hizmetlerini mevcut Aria şebekesi üzerinden ve Aria aboneleri de Aria hizmetlerini mevcut Aycell şebekesi üzerinden alabiliyorlar.

İki şebekenin bütünüyle tek bir şebekede entegrasyonu sürecinin ikinci aşamasında ise optimizasyon sürecine geçildi. Aynı bölge içinde yer alan baz istasyonlarının farklı yerlerde yeniden konumlandırılması yoluyla entegrasyonun tam anlamıyla ve başarıyla gerçekleştirildiği ilk bölge İzmir oldu. İzmir’den sonra Nisan ayının ilk haftasında entegrasyon ve yeniden konumlandırma çalışmaları Muğla ve Antalya’da da tamamlanacak.

Abonelerin memnuniyeti ön planda tutularak yapılan planlama çalışmaları doğrultusunda tam entegrasyon çalışmaları Türkiye çapında bölge bölge süratle tamamlanacak ve aboneler bu sayede tek bir şebeke altında daha geniş bir toplam kapsama alanından faydalanacaklar.

“Birleşme hiç kayıp vermeden gerçekleşti”

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Direktörü Uygar Böke, birleşme sürecinde İnsan Kaynakları Departmanı’nın yaptığı çalışmaları anlatıyor…

Birleşmeden önce ne gibi hazırlıklar yapıldı? Çalışanlar bu duruma nasıl hazırlandı?

Birleşme öncesinde, Aria ve Aycell’in var olan organizasyon yapılarını, çalışma gruplarının dağılımını, bu dağılıma göre birimlerin ve bölümlerin yapısını, çalışanların fonksiyonlarını ve iş derecelerini, şirket içi sistem ve süreçlerin karşılaştırmasını yapmak üzere “İnceleme ve Değerlendirme Proje Ekibi” oluşturuldu.. Bu ekip, Ankara ve İstanbul’da yer alan genel müdürlük binalarına karşılıklı ziyaretlerde bulunarak ön çalışmaları tamamladı. Bu çalışmada temel olarak ele alınan konular, şirketlerin çalışma gruplarında yürüttüğü tüm faaliyetlerin ve çalışma sistemlerinin incelenmesiydi. Bu çalışmanın amacı, yeni şirketin çatısı altında devam eden işlerde hiçbir aksamaya neden olmadan birleşmenin en etkin şekilde gerçekleşmesi oldu.

Yürütülen kapsamlı çalışmalar ve incelemeler sonucunda hazırlanan raporlar, yöneticilerimizle birlikte aksiyon planlarının oluşturulmasında, çalışanların gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesinde ve iki şirketin birleşmesinin çalışanları en az düzeyde etkileyecek şekilde hayata geçirilmesinde yol gösterici oldu. Bütün bu çalışmalarda, her iki şirketin en güçlü oldukları yanlarının yeni şirketimiz TT&TİM’de hayata geçirilmesi hedeflendi.

Çalışanları etkileyecek değişimler yaşandı mı?

Dünyada şirket birleşmeleriyle ilgili örneklere baktığımızda, bu sürecin varolan şirket çalışanları için zorlu süreçler içerdiğini görebiliriz. Aycell- Aria birleşmesinin; bir tarafın diğerini satınalmasının sözkonusu olmadığını düşünecek olursak, bu özelliği ve çapı itibariyle ülkemizdeki ilk örnek olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, bu tip birleşmelerde yaşananın aksine, bu birleşme çalışanlarımız için dezavantaj değil daha çok avantajlar sağlamıştır. Öncelikle Aycell-Aria birleşmesinde her iki organizasyonun, bir kayıp vermeksizin TT&TİM çatısı altında toplanması çok önemli bir olgudur.
Birleşmeden sonra, yeni şirketimiz TT&TİM’in organizasyon yapısını belirlemek üzere yapılan çalışmalar, çalışanlarımız için yeni kariyer ve gelişme fırsatlarının doğmasına sebep olmuştur. Çalışanlarımızın bir kısmı, kariyer hedeflerine bağlı olarak, farklı gruplarda ve yeni pozisyonlarda değerlendirilebildi. Birleşme öncesi iki şirketin genel müdürlük binalarının farklı illerde bulunması ve birleşme sonrasında TT&TİM genel müdürlük binasının İstanbul’da bulunmasına karar verilmesi nedeniyle, Ankara’da görev yapmakta olan Şirket çalışanlarının büyük çoğunluğunun İstanbul’a taşınma gerekliliği doğdu. Bu durum bazıları açısından bir dezavantaj oluşturmakla birlikte, bu süreçte sağlanan destekle, dezavantaj en aza indirgendi.

Birleşmeden sonra İnsan Kaynakları Departmanı olarak şirketteki rolünüz değişti mi?

İnsan Kaynakları Grubu altında birleşme sonrasında 36 kişi ile hizmet veriyoruz. Birleşme sonrasında, İnsan Kaynakları Grubu’nun önemi, tüm çalışanlar ve yeni yönetimimiz arasında köprü görevini oluşturan stratejik rolüyle daha da artılıldı. Bu rolün etkileri, özellikle tüm sistemlerin ve süreçlerin tekrar oluşturulması, organizasyon yapısı, fonksiyonların rolleri, iş tanımları ve değerlemeleri, ücret ve sosyal haklar politikalarının oluşturulması, işe alım ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iç iletişimin desteklenmesi anlamında hayata geçiriliyor. TT&TİM İnsan Kaynakları olarak önceliğimiz bizi geleceğimize taşıyacak yeni kurumsal kültürümüzü çeşitli faaliyet ve projelerle destekleyerek oluşturmak ve diğer İnsan Kaynakları strateji ve politikaları ile çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak.

Amacımız, yenilikçi ve dinamik bir şekilde pazara giren markamız Avea’yı, güçlü iç yapısı, takımına ve hedeflerine kenetlenmiş, yaratıcı insan profili ile herkese örnek olacak şekilde desteklemek ve başarılı kılmak.

**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.