Çağ Üniversitesi, bünyesinde yer alan yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademi ve iş dünyasında kendini geliştirmeyi hedefleyen öğrencileri bekliyor.

Akademi ve iş dünyasına hitap eden öğretim kadrosu, dersleri ve ders dışı etkinlikleriyle öğrencilerin kariyerlerini inşa etmelerinde önemli bir rol oynamayı hedefleyen Çağ Üniversitesi, farklı alanlarda sunduğu lisansüstü programlarıyla birçok yetkin birey yetiştiriyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü programlarıyla geleceğin akademisyenlerini, girişimcilerini ve yöneticilerini yetiştiriyor. Alanında uzman ve seçkin akademisyenleriyle iş dünyasının ihtiyaçlarını gözeterek, eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren enstitü; İşletme Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi, İngiliz Dili Eğitimi, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama programlarında tezli/tezsiz yüksek lisans yapma imkânı sunarken; İşletme Yönetimi ve İngiliz Dili Edebiyatı bölümlerinde doktora imkânları sunuyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Nitelikli akademik kadrosuyla bu program, edebiyat/dil bilimci akademisyen ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflerken; insani ve toplumsal ilişkilerde eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı da amaçlıyor.

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yöneticilik, liderlik ve girişimcilik alanlarında gelişim imkânı sağlayan bu program, iş yaşamındaki karışık durumları tanımlama, analiz edebilme ve çözebilme becerileri kazandırıyor. Üst düzey akademik kadrosuyla, öğrencilerin yönetim alanındaki teorik ve uygulamalı bilgi birikimini arttırmayı hedefliyor. Finansal yönetim, muhasebe, karar verme teknikleri ve uluslararası iş dünyası gibi birçok alanda deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili Eğitimi alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşma imkânı sağlayan bu program, öğrencilerin mesleki gelişimlerindeki yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusunda güncel alanlara odaklanıyor. Program kapsamında, öğrencilere İngiliz Dili Eğitiminde temel kuramsal ve yöntemsel alanların tanıtılması amaçlanıyor.

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Psikoloji alanında tanınmış yetkin akademik kadrosu ile bu program, yüksek standartlarda genel psikoloji eğitimi sunuyor. Öğrencileri psikolojinin çeşitli alanlarında derinleşebilecekleri ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirebilecekleri bir süreç bekliyor.

Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Özel Hukuk’un belirli alanlarında uzmanlaşma ve yeni kariyer olanakları sunmayı hedefleyen bu programda, hukuk biliminin uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, globalleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısının öğrencilere kazandırılması amaçlanıyor. Yetkin akademik kadrosuyla bu bölüm, öğrencilere iş ve akademi dünyasında ilerleme imkânı sunuyor.

Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu bölüm ise kamu hukukunun belirli alanlarında derinleşme imkânı sunmakla kalmayıp, bilimsel araştırmaların yöntem ve tekniklerini öğretmeyi de hedefliyor.

İşletme Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yetkin kadrosuyla işletmecilik, pazarlama, finans, muhasebe, yöneticilik, liderlik ve girişimcilik alanlarında gelişim imkânı sağlayan bu program; yazılı ve sözlü iletişim becerilerine katkıda bulunan, çağdaş ve rekabetçi iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yapıda bir eğitim ve öğrenim süreci sunuyor. Öğrencileri, akademi ve iş dünyasında daha etkin olacakları bir süreç bekliyor.

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Bölümü

Uluslararası ticaret alanında uzmanlaşma imkânı sağlayan bu program; yönetim becerilerini geliştirme, problem çözme ve karar verme becerileri kazandırma gibi hedeflerle eğitim içeriklerini şekillendiriyor.

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası ve ekonomik ilişkiler alanında uzmanlaşma imkânı sağlayan bu program, bütünsel bir bakış açısı geliştirerek bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

İşletme Yönetimi Doktora Programı

Bu doktora programında ise; İşletme, Finans, Muhasebe, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon alanlarında en üst düzeyde teorik bilgi birikimiyle alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı 

Yabancı dil alanında en üst düzeyde teorik bilgi birikiminin verilmesi, alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenen programda; yüksek lisans eğitimini üst seviyeye taşımak isteyen adaylara, İngilizce bilgilerini daha da pekiştirme imkanı tanınıyor.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler buraya tıklayabilir.