Çalışan eğitim ve gelişimine büyük önem veren Numil, yüksek performans gösteren çalışanlarına yurt dışında çalışma imkanı sunuyor. Son birkaç yıl içinde 10 çalışana böyle bir imkan sunduklarını vurgulayan Numil İK Direktörü Pınar Öztep, çalışanların ekonomik, sosyal ve bireysel hedefler üzerinden değerlendirildiğini söylüyor.

Danone Groupe olarak 102 bin, Türkiye’de ise 250 çalışanıyla Danone’nin dört işkolundan biri olan bebek beslenmesi alanında faaliyet gösteren Numil, Milupa, Aptamil ve Bebelac markalarıyla uzun yıllardır bu pazardaki konumunu sürdürüyor. Yaş ortalaması genç, yüzde 40’ı Y kuşağı olan, dinamik, inovasyona önem veren bir çalışma yapısına olan sahip Numil, satış, medikal, tedarik zinciri, pazarlama, finans, IT ve İK’dan oluşan yedi fonksiyona ayrılıyor. Numil İK Direktörü Pınar Öztep, Numil’de çalışmaya başladığında önceliklerinin şirket stratejisine paralel olarak İK stratejisinin oluşturulması, işe alım stratejilerinin dizayn edilmesi, şirkete yeni, yüksek potansiyelli yeteneklerin kazandırılması, çalışan bağlılığı ve kurum kültürü projelerinin oluşturulduğunu belirtiyor. İK’yı iş ortağı bakış açısıyla yönettiklerini belirten Öztep, 2012 Eylül ayından beri Numil’deki görevini sürdürüyor. Öztep’ten Numil’in İK süreçleri hakkında detaylı bilgi aldık.

 

Başarıyı belirleyenler yetenekler

Yedi kişilik bir İnsan Kaynakları ekibimiz var. İK’yı iş ortağı bakış açısıyla yönetiyoruz. İki İK iş ortağımız mevcut ve her biri aynı zamanda performans, iç iletişim, yetenek yönetimi konularını yönetiyor. İki İK uzman yardımcımız tüm süreçlere destek olurken, işe alım danışmanımız tüm işe alım sürecini, ücretlendirme uzmanımız da tüm ödüllendirme sürecini yönetiyor. Artık iş dünyasındaki en büyük rekabet avantajı insan kaynağı. Bir şirketi diğerlerinden farklılaştıran ve başarısını belirleyen en önemli unsur elindeki yetenekler. Dolayısıyla bu süreçteki ilk adım olan ‘doğru kişiyi doğru pozisyona’ yerleştirme yani işe alım, bizim İK olarak en önem verdiğimiz süreç. Bu farkındalıkla etkin işe alım stratejileri geliştirerek, doğru kanallarla doğru adaylara ulaşmaya çalışıyoruz. Adayların deneyimleri, eğitim seviyeleri, yetkinlikleri kadar şirket kültürümüze yani Danone’un CODE olarak adlandırdığı değerlere uyumlu olmaları da aradığımız koşullar arasında. Her yıl iş stratejimiz paralelinde yatırım yapacağımız alanlar da değişebiliyor. Bu sene satış ve medikal saha kadromuza, pazarlama pozisyonlarımıza ağırlık verdiğimizi söyleyebilirim.

 

Her yeni çalışanın bir Buddy’si var

Danone Bebek Beslenmesi sıcak bir ‘aramıza hoş geldin’ ile çalışanların kurum kültürüne, şirket değerlerine ve görevlerine adaptasyonlarının hızlanmasını sağlıyor. Şirkette yeni göreve başlayan çalışan da bilmediği bir yolda yönünü bulmaya çalışıyor. Bu düşünceyle Danone Bebek Beslenmesi İK’sı, yeni göreve başlayan çalışanlarına, oryantasyon programı boyunca rehberlik edecek White Shadow’unu yani Buddy’sini belirliyor. Oryantasyon programında, sorumlu tüm kişilerin belirli aralıklarda tamamlaması gereken görevlerin yer aldığı takip listeleri kullanılıyor. Sürecin sonunda da şirkete yeni girenlere uygulanılan değerlendirme anketiyle sürecin etkinliği ölçümleniyor. Programımız altı aylık bir zaman dilimini kapsıyor. Aslında göreve yeni başlayan çalışan iş başı yapmadan oryantasyon süreciyle ilgili çalışmaları başlatıyoruz. Çalışan göreve başladığı ilk gün masasında ona yardımcı olacak “Hoşgeldin” kiti ve genel müdürümüz tarafından hazırlanan bir mektup ile karşılanıyor. İlk gün White Shadow ile tanıştırıldıktan sonra İK bölümü tarafından gerçekleştirilen şirket tanıtım ve İK oryantasyon eğitimine dahil oluyor. Ardından belirlenen zaman planına uygun şekilde ürün eğitimleri, call center’da tüketici deneyimi ve saha gezileri organize ediliyor.

 

İşe alımda öncelik içeriden terfide

Yüksek performans sergileyen çalışanlarımızın şirket içerisinde ve şirketimizin faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde global deneyimler kazanması için çalışmalar yürütüyoruz. Global kariyer portal’ından tüm çalışanlarımız, tüm ülkelerdeki iş fırsatlarını değerlendirebiliyor. Son birkaç yıl içinde 10 çalışanımız kariyerini farklı ülkelerde sürdürmek üzere expat olarak çalışmaya başladı. Standart global bir performans yönetim sistemimiz mevcut. Çalışan üç temel hedef üzerinden değerlendiriliyor: ekonomik, sosyal ve bireysel. Çalışan ve yöneticisi yıl içinde en az iki kez bir araya gelerek ara dönem performans değerlendirme görüşmeleri yapıyor ve geri bildirim paylaşımında bulunuyor. Yılsonu değerlendirmesi ise üst yönetimin katılımıyla organize edilen kalibrasyon toplantısında yapılıyor. Şirket içerisinde rotasyonu ve iç terfiyi destekleyen bir şirketiz. Önce Danoneliler felsefesiyle ilanları/açık pozisyonlarımızı öncelikle şirket içerisinde yayınlıyoruz. Çalışanlar, dört grup Danone şirketinde değerlendirme sürecine girebiliyor. Ayrıca yurt dışı fırsatlarıyla ilgili açık pozisyonları “yurt dışı global sistem” üzerinden takip edebiliyor. Açılan pozisyonlarımızı içeriden, kendi çalışanlarımızla doldurmak temel İK stratejimiz.

 

Eğitim ve gelişime yönelik yatırımlar yapılıyor

Eğitim ve gelişim, Numil için çok önemli iki konu çünkü odağımız insan… Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek adına önemli yatırımlar yapıyoruz. Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyaçları; yöneticileriyle yaptıkları performans görüşmeleri, bireysel gelişim planları ve yetenek sürecimiz kapsamında belirleniyor. Şirketimiz liderlik, fonksiyonel ve kişisel gelişim olmak üzere üç ana başlık altında çalışanlarına eğitim olanağı sunuyor. En çok talep gören eğitimlerimizden biri Durumsal Liderlik Eğitimi. Organizasyonumuzun geleceğe hazırlanmasında öncelikli olarak ekip liderlerimizi eğitim programlarına dahil ediyoruz. Ayrıca yine çalışanların kendisiyle farkındalığını ve takımlar arası iletişimini artırmak adına takımı ve kendisini tanıma fırsatı veren “Insight Discovery” eğitimini yılsonuna kadar tüm çalışanlarımız almış olacak. Bunun yanı sıra Müzakere Teknikleri, Proje Yönetimi ve Sunum/Etkin İfade eğitimlerimiz de yoğun olarak talep ediliyor.

 

Gençler önce kendilerini tanımalı

Yeni mezun ya da mezun olacak öğrencilerin öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerekiyor ki hedeflerine anlamlı bir şekilde yelken açabilsinler. Bildiğiniz gibi hedeflerimiz ne kadar somut, önceliklerimiz ne kadar net olursa organize olup sonuca ulaşmamız da o kadar kolay oluyor. Yeni mezunlara ya da mezun olacaklara önerilerimiz kendinizi tanıyın ve ne istediğinizi tanımlayın. İşe küçük, ulaşılabilir hedeflerle başlayın. İş hayatında başarıyı yakalamış kişilerden kendinize bir model belirleyin.