Ağ Sistemleri Destek Mühendisi Nedir?

Ağ Sistemleri Destek Mühendisi Kimdir?

Yerel ağ ve bilgisayar sistemlerinin tüm birimlerine hâkim ve bu birimlerin işleyişinden sorumlu kişi, ağ sistemleri destek mühendisidir. Resmî kurumlardaki ve özel şirketlerdeki yerel network ağını kontrol ederler ve bakımını üstlenirler.

Ağ Sistemleri Destek Mühendisinin Görevleri Nedir?

 • Kurumların ya da şirketlerin ağ sistemlerinin kurulum sürecinde yer alır. Ağ sistemlerinin planlamasını yapar.
 • Ağ sistemlerinde meydana gelen problemlerin çözümüne destek sağlar.
 • Ağ sistemlerinin analizini yapar. Aynı zamanda gerekli olan testleri ve bakımları yapar.
 • Ağ sistemleri hakkında dünyada olan gelişmeleri takip eder. Bu konuda çalıştığı kuruma yarar sağlayacak bilgileri, yöneticileri ile paylaşır ve uygulamaya koyar.
 • Sistemi, kötü niyetli yazılımlardan korumaya yardımcı olacak tedbirleri alır.
 • Kurumun ağ sistemi altyapısının korunmasına yardımcı olur.
 • Ağ sistemlerinin korunması ile ilgili gerekli birimlerle ortak çalışmalar yürütür.
 • Ağ sistemlerine yönelik prosedürleri oluşturur, geliştirir ve uygulanmasını sağlar.
 • Network sistemlerinin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır ve kullanılmasını sağlar.
 • Ağ sisteminde yer alan bilgilerin yedeklenmesini sağlar. Bilgilerin kaybolmaması için gerekli olan protokolleri düzenler.
 • E-posta trafiğini yönetir ya da bu konuda ilgili birimlere yardımcı olur.

Kimler Ağ Sistemleri Destek Mühendisi Olabilir?

Ağ sistemleri destek mühendisi olabilmek için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği ya da elektronik haberleşme bölümlerinden mezun olmak gerekir. Ağ sistemleri mühendisliği ile ilgili düzenlenen sertifika programlarından, bilgisayar mühendisliği mezunu olanlar yararlanabilir. Yanı sıra endüstri, makine, uçak, gemi mühendisliği eğitimi alanlar da kendi alanlarında kullanmak üzere ağ sistem eğitimi alabilirler.

Ağ Sistemleri Destek Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Ağ sistemleri destek mühendisi olabilmek için bilgisayar teknolojileri, network ve donanım eğitimi, elektrik elektronik haberleşme ve komünikasyon, data ve veri teknolojileri konularında eğitim almak gereklidir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
4.670 / Aylık
7 kişinin ortalama maaşıdır.