Aktüer Nedir?

Aktüer Ne Demek?

Aktüer, bir olayın ihtimalini ve mali sonuçlarını değerlendirmek için istatistiksel teknikleri ve matematiksel becerileri kullanan kişiye verilen mesleki unvandır.

Aktüer Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Karmaşık riskleri değerlendirip, bu risklerin potansiyel finansal sonuçlarını analiz eden aktüerin görev tanımı şunları kapsamaktadır;

 • Ticaretin hızlı seyri sırasında yüksek risklerin alınmaması için alım satım pozisyonlarında risk takibi yapmak,
 • Emekli aylığı ve yardımların yönetimi gibi konularda danışmanlık yapmak,
 • Matematiksel ve istatistiksel modeller oluşturmak,
 • Sunum, değerlendirme ve üç aylık raporlar hazırlamak,
 • Kurumların finansal gereksinimlerine uygunluğu sağlamak için sistemler geliştirmek üzere bilişim teknolojisi uzmanlarıyla birlikte çalışmak,
 • Yatırım yöneticisi, finansal direktör ve dış paydaşlar gibi müşterilerle ilişki kurmak.

Nasıl Aktüer Olunur?

Aktüer olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Aktüerya Bilimleri bölümü ya da Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na bağlı Aktüerya bölümünden mezun olmak,
 • Aktüerlik sınavında başarılı olmak,
 • İflas etmemiş olmak ve konkordato olmamak,
 • Aktüerler Yönetmeliğinde belirtilen, “nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar” sebebiyle hüküm giymemiş olmak.

Aktüerde Olması Gereken Özellikler

Sağlam kararlar alması ve iş dünyasına yönelik yoğun ilgi duyması beklenen aktüerin nitelikleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Belirli olay türlerini etkileyen faktörleri belirlemek için karmaşık veri kümelerindeki kalıpları ve eğilimleri tanımlayabilecek analitik beceriyi kullanabilmek,
 • Elektronik tablo, veritabanı ve istatistiksel analiz araçlarını kullanabilecek ve geliştirebilecek bilgisayar kullanım yetkinliğine sahip olmak,
 • Karmaşık teknik konuları aktüeryal altyapıya sahip olmayanlara açıklayabilecek sözlü iletişim yeteneğini sergilemek,
 • Matematik, istatistik ve olasılık ilkelerini kullanıp riski ölçebilecek matematik bilgisine sahip olmak,
 • Riskleri tespit edip, işletmelerin bu riskleri yönetmeleri için yollar bulabilecek problem çözme yeteneğini göstermek
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
41.220 / Aylık
15 kişinin ortalama maaşıdır.
SONRAKİ KONU
Aktüer Mülakatları