Sigorta Danışmanı Nedir?

Sigorta Danışmanı Nedir?

Sigorta Danışmanı Nasıl Olunur?

Sigorta danışmanı olmak için alınması gereken eğitimler şöyledir:

? En az dört yıllık veya iki yıllık Bankacılık, Sigortacılık, Borsa ve Finans, Finans, İşletme, Maliye, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe, Para ve Sermaye Yönetimi, Pazarlama ve Satış Yönetimi veya benzeri eğitim programına sahip yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? Bireysel emeklilik şirketleri adına pazarlama faaliyetleri yapmak için BireyselEmeklilik Aracıları Sınavı'nda (e-BEAS) en az 65 puan alarak başarılı ol mak,

? Tercihen, SEGEM Eğitim Sertifikası'na sahip olmak,

Sigorta Danışmanı Ne Demek?

Sigorta Danışmanı; bireyler veya kuruluşlara yönelik çeşitli sigorta poliçelerinin kontrol ve analizini yapan, poliçelerdeki eksiklik ve fazlalıkları tespit eden, tekliflerde ve poliçelerde sigortalıya önleyici tavsiyelerde bulunan, sigortacılık dalında bilgisine ve uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan görevli kişidir.

Sigorta Danışmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sigortalılara ve sigorta müşterilerine profesyonel danışmanlık hizmeti veren Sigorta Danışmanının görev ve sorumlulukları şöyledir:

? Sigorta şartnameleri düzenlemek,

? Mevcut veya yeni yapılacak poliçenin eksikliklerini ve fazlalıklarını tespit etmek,

? Tekliflerde ve poliçelerde sigortalının fazla prim ödemesini veya hasar anında bedelin altında bir ödeme yapılmasını önleyici tavsiyelerde bulunmak,

? Sigorta edilecek varlıkların değerlerini belirlemek ve risklerin analiz edilerek uygun poliçe teminat ve değerlerle sigorta yapılmasını sağlamak,

? Ön ekspertiz yapılarak, sigortaya tabi değerler ve maddi karşılıkların belirlenmesini sağlamak,

? Poliçe öncesi danışmanlık hizmetleri vererek sigortalının karşı karşıya kalabileceği riskleri tanımlamak,

? Spesifik teminatların bulunmasını sağlamak ve sigortalının uğrayacağı bir hasar anında kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamak,

? Hasar sonrasında; sigorta şirketine hasarın ihbarını, zararın tespitini, delillerin toplanmasını ve rapor ekinde evrakların teslimini sağlamak,

? Sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlık durumlarına müdahil olmak, anlaşma ve tahkim imkânlarını değerlendirmek, yasal konularda bilgi vermek, avukatlık hizmetlerinin takibini sağlamak,