Ambar Memuru Nedir?

Ambar Memuru Nedir?

Ambar Memuru Ne Demek?

Ambar memuru kimdir sorusuna; ambar bölümüne sahip firmaların, bu bölümlerinde çalışan personeldir şeklinde cevap verilebilir. Pek çok şirket, ürünlerini muhafaza etmek için depo ve ambar alanına sahiptir. Firmaların bu çalışma alanı pek çok kişiye istihdam imkanı oluşturur. Bu alanda ambar memurları da görev alır. Ambar memuru nedir, görevleri nelerdir şeklinde bir araştırma yapılırken aynı zamanda ambar memuru kime denir şeklindeki bir soruya da yanıt verilmiş olur. Ambar memuru, ihtiyaç duyulan herhangi bir ürünün kaydını tutmak, bu ürünleri herhangi bir duruma karşı korumak ve hizmetlerin devamlılığını sağlamakla yükümlü kişidir. Ambar memuru olan kişiler, kamu kurumlarında da çalışabilirler.

Ambar Memuru Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ambar memurları malzemelerin bulunduğu depolarla ilgili işleri ve işlemleri takip eder. Genel anlamı ile ambar memuru ne iş yapar sorusuna yanıt vermek için görevlerine ve sorumluluklarına bakmak gerekir. Bu pozisyonda çalışanlar, görev aldıkları kuruluşların ambarlarına giren ve çıkan tüm ürün, malzeme, makine ve teçhizatları kayıt altına almak ve bunları muhafaza etmekle görevlidir. Ambarlarda kullanılan tüm teçhizat ve ekipmanların korunmasını sağlamak için gerekli önlem ve tedbirleri almalıdırlar. Aynı zamanda kendi bilgisi ve yetkisi dahilinde olmayan ürünlerin durumunu yetkili birimlere yazılı olarak bildirmek, yetkililerin bu ürünler için verecekleri kararı uygulamak ile yükümlüdürler. Bunların dışında genel olarak ambar memurunun görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Çalıştığı kurumun ambarının sevk ve idaresini sağlamak,
  • Kurum tarafından satın alınan ve ambara giren her türlü ürünün kaydını tutmak, ürünleri; yangın, çürüme, bozulma gibi tehlikelere karşı muhafaza etmek,
  • Ambar stoklarının kaydını tutmak,
  • Ambara gelen malzemelerin muayene komisyonları tarafından muayene edilmesini sağlamak ve bu malzemelerin ambara girişini düzenlemek,
  • Ambardan sevk edilecek ürünlerin sevk belgelerini düzenlemek,
  • Ambar ile ilgili mizanları çıkarmak ve bu mizanların muhasebe ile uygunluğunu denetlemek,
  • Ambarlarda saklanan ürünlerde meydana gelen bozulma ve hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek,
  • Ambar kayıtlarından çıkarılacak ürünler hakkında gerekli işlemleri yaparak bunları ayniyat memuruna bildirmek,
  • Çalıştığı kurumdaki yetkililere ve saymana karşı görevleri yerine getirmek.

Ambar Memuru Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ambar memuru pozisyonun çalışmak için belirli bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak bu pozisyon için işe alımlara bakıldığında, bazı kurumların eğitim kriteri bulunduğu görülmektedir. Ambar memuru olmak için hangi okulu okumalı diye araştıranlar, iş ilanlarında yer alan şartları incelemelidir. Bazı kurumlar; Dış Ticaret Bölümü, Lojistik Bölümü, İşletme Yönetimi Bölümü gibi görev tanımına uygun lisans ve önlisans programlarından mezun adayları tercih eder.

Ambar Memuru Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Ambar memuru olmak için gerekli şartlar nelerdir şeklinde sorulduğunda, başvuru yapılan kurumun şartlarının dikkate alınması gerekir. Ambar memuru olmak için belirli ve zaruri şartlar bulunmamaktadır. Ancak özellikle önlisans ya da lisans mezunu olmak, adaylar için önemli bir avantaj olur. Ambar memuru nasıl olunur sorusuna yanıt verirken, üzerinde asıl durulması gereken nokta tecrübe ve beceriler olur. Bu alanda tecrübe sahibi olmak önemlidir. Bunların yanı sıra ambar memuru olarak çalışacak kişilerin; görev ve talimatları yerine getirmek, sorumlulukların bilincinde olmak, takım çalışmasına uygun hareket etmek gibi özellikleri taşımaları da gerekir. Ambar memuru pozisyonuna aday olan kişilerin gerekli prosedürleri ve kurum politikalarını takip etmeleri gereklidir.

Ambar Memuru İşe Alım Şartları Nelerdir?

Ambar memuru olarak çalışmak isteyenler, hem özel işletmelerde hem de kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Kamu kuruluşlarında ambar memuru olarak görev almak isteyen kişiler için ilk şart, herhangi bir üniversitede ilgili bir bölümden mezun olmaktır. Kamu kurumlarında çalışabilmek için pek çok meslekte olduğu gibi ambar memuru görevinde de Kamu Personeli Yerleştirme Sınavı'na girilmelidir. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Kursları ile eğitimlere devam etmek gerekir. Bu mesleği icra etmek isteyenlerden bilgisayar kullanım sertifikası da istenmektedir.

Adayların ambar memurluğu için özel kurumlara yapacakları iş başvuruları sonucu katılacakları ambar memuru mülakatları ve iş görüşmelerinin ardından, kurum tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması durumunda göreve başlayabilirler. İşe alım süreçlerinde, mülakatlarda her kurum kendi politikalarına göre özel şartlar belirleyebilir. Ambar memuru maaşları da adayın eğitim seviyesine, tecrübesine ve başvuru yapılan kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Ambar memuru olarak çalışmak isteyen kişilerin ambar memuru iş ilanı seçeneklerini araştırması gereklidir. Bu araştırmalar sonucunda karşılarına çıkacak iş ilanlarında her kurumun kendi özel şartları olabilir. Ancak ambar memuru olarak göreve başlamak için genel şartları sağlayan adaylar, kurumların aradığı özelliklere sahip oldukları takdirde iş başvurularında bulunabilirler. Ambar memuru maaş miktarları da kurumların niteliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Ambar memuru mesleğini icra etmek isteyen adaylar, Kariyer.net sitesi aracılığıyla ambar memuru iş ilanları seçeneklerini değerlendirebilirler. Kariyer.net ile hem tüm Türkiye genelinde hem de filtreleme özellikleri ile yaşadıkları şehirdeki ambar memuru iş ilanlarına ulaşabilir ve inceleyebilirler.