AR-GE ve Kalite Uzmanı Nedir?

Ar-Ge ve Kalite Uzmanı Ne Demek?

Üniversitelerin, sanayilerin, araştırma kurum ve kuruluşlarının yeni bir teknoloji, sistem, ürün, materyal veya yazılım geliştirmek için denetleme, araştırma, tartışma, eleme gibi bütün çalışmalarına Ar-Ge denir. Çalıştığı firmanın, kurum ve kuruluşlarının gelişen teknolojiye göre yeni ürün, yazılım, araç ve gereç gibi ihtiyaçlarını karşılamak için araştırma yapan kişi veya kişiler ise Ar-Ge ve kalite uzmanlarıdır.

Ar-Ge ve Kalite Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Ar-Ge ve kalite uzmanı, farklı, yenilikçi projeleri çalıştığı firma ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda tartışarak ve eleyerek çalıştığı kuruma sunar.
  • Teknoloji, gelişen yazılım dilleri, endüstri, ürün, nesne gibi günden güne gelişmekte olan şeyleri yakından takip eder ve bütün bu gelişmeleri projelendirir.
  • Firmanın veya kuruluşun bütün çalışanlarının uygun ISO kalite sistemlerine uyumlu olarak çalışmasını sağlar.
  • Arz talep ilişkisini dengeler ve pazarlama departmanıyla ortak çalışır.
  • Haftalık, aylık, senelik rapor düzenler ve bunları takip eder.
  • Çalıştığı kurumun bütçesi dahilinde araştırmalarını devam ettirir.
  • Şirket içi performansı arttırmaya yönelik, şirket çalışanlarına programlar düzenler.

Ar-Ge ve Kalite Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Ar-Ge ve kalite uzmanı olmak isteyen kişi veya kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ar-Ge ve kalite uzmanlığı sertifikası veren kurslar ve kuruluşların herhangi birine kendi isteği doğrultusunda müracaat eder. Bu kurslar yaklaşık bir ay aralığında eğitim verir. Bir aylık eğitim süreci sonucunda Ar-Ge ve kalite uzmanı olmak isteyen kişiler sınava tabi tutulur ve sınavı geçen kişilere Ar-Ge ve kalite uzmanı sertifikası verilir. Kişi aldığı sertifikayla istediği kurum ve kuruluşlara müracaat eder.

Ar-Ge ve Kalite Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ar-Ge ve kalite uzmanı olmak isteyen kişiler, çoğunlukla örgün eğitim veren üniversitelerin, Mühendislik, Kimya veya Teknoloji Fakültelerinde bulunan bölümleri tercih eder. Bu eğitimin yanında Ar-Ge ve kalite uzmanı sertifikasını da kurs veya kuruluşlardan temin eden kişi, çalışmak istediği pozisyon için bütün eğitimleri tamamlamış olur.