Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Nedir?

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Nedir?

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Şirketler faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak arge sorumlusu adaylarından farklı lisans bölümlerinden mezun olmalarını beklemektedir. Hizmet verilecek sektörün ihtiyaçlarına bağlı olarak, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji gibi ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusunda Olması Gereken Özellikler

Yeni ürün geliştirme sürecinin her adımını yakından denetlemesi gereken arge sorumlusunun, ayrıntılara dikkat etme konusunda keskin bir yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Meslek profesyonellerinin diğer nitelikleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Yeni ürün fikirleri düşünme ve problemleri pratik bir şekilde çözümleyebilmeyi sağlayan yaratıcılık vasfına sahip olmak,
 • Ekip yönetimini sağlayabilecek liderlik özelliğini taşımak,
 • Sözlü ve yazılı mükemmel iletişim becerisi göstermek,
 • Raporlama konusunda yetkinliğe sahip olmak,
 • Etkin karar verebilmek ve inisiyatif alabilmek.

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Ne Demek?

Araştırma Geliştirme (Arge) Sorumlusu, firmanın organizasyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni ürünleri tespit etmek için araştırma ve geliştirme programları yönetir. İlgili prosedür ve teknikleri uygular.

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Arge sorumlusunun öncelikli görevi, yeni program ve protokolleri, hizmet verdiği şirket adına araştırmak, planlamak ve uygulamaktır. Meslek profesyonellerinin diğer yükümlülükleri şunlardır;

 • Firma hedeflerini destekleyen araştırma geliştirme faaliyetlerine öncülük etmek,
 • Planlamadan uygulama aşamasına kadar yeni ürün geliştirme sürecini denetlemek,
 • Yeni teknoloji, ürün ve üretim sürecini şirket işleyişine dahil etmek,
 • Araştırma projelerini denetlemek, sonuçları analiz etmek ve bulgulara dayalı öneriler sunmak,
 • Araştırma projelerinin kapsamını değerlendirmek, araştırmaların planlanan zaman ve bütçe dahilinde sonuçlanmasını sağlamak,
 • Çalışan performansını artırmak ve kabiliyet gelişimini sağlamak için şirket içi eğitim programları önermek,
 • Araştırma ve geliştirmenin tüm aşamalarını raporlamak ve ilgili birimlere sunmak,
 • Pazarlama departmanı ile iş birliği içerisinde çalışmak.