Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Nedir?

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Ne Demek?

Araştırma Geliştirme (Arge) Uzmanı, arge bölümü bünyesinde planlanan araştırma strateji ve girişimlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kamu kurumu ve kurumsal özel şirketlerde görev alabilen arge uzmanının sorumlulukları şunlardır;

 • Firma ürün yada hizmetine yönelik araştırma, geliştirme ve istatistiksel analiz ihtiyacını belirlemek,
 • Bulgu, istatistiksel veri ve proje etkilerini içeren raporlar hazırlamak ve trend analizi yapmak,
 • Araştırma bulgularını firma yetkililerine iletmek,
 • Yeni araştırma geliştirme programlarını desteklemek ve mevcut programlarda değişiklik yapmak için uygun finansman kaynaklarını belirlemek üzere araştırma yapmak,
 • Fikri mülkiyetin korunması, yönetimi ve lisanslanmasını gerçekleştirmek,
 • Araştırma geliştirme ihtiyaçlarını takip etmek,
 • Açık iletişim ve duyarlılık ortamını teşvik ederek birim personeli ile iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Hizmet performansının ölçülmesine odaklanan araştırma ve değerlendirme çalışmaları planlamak,
 • Firma veri gizliliğine sadık kalmak.

Nasıl Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanı Olunur?

Arge uzmanı olmak için, üniversitelerin Mühendislik ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Araştırma Geliştirme / Arge Uzmanında Olması Gereken Özellikler

Arge uzmanının öncelikli olarak analitik ve matematiksel düşünme yönünün kuvvetli olması beklenir. Meslek profesyonellerinin diğer nitelikleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Problemler karşısında etkili çözüm üretebilecek muhakeme gücüne sahip olmak,
 • Hem bağımsız hem de bir takımın parçası olarak çalışabilme becerisi sergilemek,
 • Pozitif ve hizmet odaklı ofis kültürünü sürdürebilmek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak