Avukat Katibi Nedir?

Avukat Kâtibi Ne Demek?

Avukat Kâtibi; avukatın almış olduğu davaları takip eden, icra dosyalarını yürüten, adliyeye giderek dava işleriyle ilgilenen ve avukatın yapacağı işlemlerde avukata yardımcı olan kişidir. Avukatın sekreterlik, danışmanlık ve yardımcılık işlerini yürütürler.

Avukat Kâtibi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Avukatlar, konuyla ilgili yasa nedeniyle yanlarında kâtip çalıştırabilirler. Kâtipler, avukatların iş yüklerini hafifleten, onlara destek olan kişilerdir. Avukat kâtiplerinin yapmakla yükümlü olduğu bazı görevler şunlardır:

  • Avukatın duruşma programını takip etmek,
  • Evrak düzenlemek,
  • Davaların dosyalanmasını ve takibini sağlamak,
  • Müvekkil ile avukatın görüşmesini ayarlamak,
  • Makbuz hazırlamak ve bunları imzalatmak,
  • Telefon, mail, faks gibi iletişim trafiğini yönetmek,
  • Randevuları düzenlemek,
  • Adliyeden gelen davalarla ilgili yazıları dosyalara aktarmak,
  • Adliyeye giderek evrak işlerini yönetmek,
  • Barodan kendisine verilmiş olan yetki belgesiyle adliyeden, icra dairelerinden evrakların kopyalarını almak.

Avukat Kâtibi Nasıl Olunur?

Avukat kâtibi olmak için genellikle üniversitelerin Adalet Meslek Yüksek Okulllarından mezunu olma şartı aranmaktadır. Ancak lise diplomasına sahip kişiler de kimi zaman bu görevi yürütebilmektedir.

Avukat Kâtibi İş Olanakları Nelerdir?

Avukat Kâtipleri avukatlık bürosunda, hukuk müşavirliğinde, özel işletmelerin hukuk servisi ve ayrıca icra takip servislerinde, baroda ve adliye teşkilatında iş bulabilirler. Bunun yanı sıra, hukuk öğrenimi gören öğrenciler de iş süreçlerini, işleyişi öğrenmek için bu tip bir işte çalışabilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.510 / Aylık
82 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler