Başhemşire Nedir?

Başhemşire Ne Demek?

Başhemşire; sağlık ocağı, hastane gibi sağlık kurumlarında hemşireleri yönetme işini yürüten kimselerdir. Son yapılan düzenleme ile kamuda görev alan Başhemşirelerin ismi ''Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'' olarak değiştirilmiştir.

Başhemşire Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sağlık kuruluşlarında hasta bakım hizmetlerinin en iyi biçimde yürütülmesini sağlamakla ve hemşireleri ile ebeleri yönetmekle görevlendirilen kişilere Başhemşire unvanı verilmektedir. Başhemşirelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Yönettiği ekibe liderlik etmek,
  • Kurum politikalarına uygun olarak, hastaların tedavisinin, güvenilir ve sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlamak,
  • Hizmetler yerine getirilirken yapılan eksiklik ve hataların düzenlenmesini sağlamak,
  • Ekibinde çalışan hemşire, ebe ve yardımcı hizmetler personelinin kendini geliştirmesini sağlamak ve onları eğitmek,
  • Hastaların tedavi, bakım ve temizlik işlerinin düzenli bir biçimde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,
  • Kendine bağlı ekibin çalışmasını koordine etmek.

Nasıl Başhemşire Olunur?

Başhemşire olmanın gereklilikleri kamu ve özel sektörde farklılıklar göstermektedir. Devlet hastanelerinde bu görevi yerine getirmek için üniversitelerin alan fark etmeksizin Ebelik, Hemşirelik, Diyetisyenlik gibi sağlık bölümlerinden 4 yıllık eğitim alındığına dair diploma sahibi olmak, Başhemşire olabilmenin ön koşullarındandır. Özel sektör ise genellikle Hemşirelik Bölümü mezunlarını tercih etmektedir. Ayrıca özel hastaneler hemşirelik alanında deneyim talebinde de bulunmaktadır. Üniversite hastanelerinde başhemşire olabilmek için ise en az yüksek lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Başhemşire Olma Şartları Nelerdir?

Kanunda yazılı bir şekilde Başhemşirelik görevinin kadınlar tarafından yerine getirilmesi konusunda bir şart bulunmasa bile erkeklerin bu mesleği kamu hastanelerinde yerine getiriyor olduğunu görmek çok sık rastlanan bir durum değildir. Özel sektörde böyle bir şart bulunmamakla birlikte erkek başhemşirelere rastlanmaktadır.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
8.550 / Aylık
39 kişinin ortalama maaşıdır.