Bilgisayar Öğretmeni Nedir?

Bilgisayar Öğretmeni Ne Demek?

Bilgisayar öğretmeni, bilgisayar yazılım ve donanımının temellerini öğrencilere öğreten, bilgisayar bilimleri ve ilgili teknolojik alanlarda yetkinlik sahibi bir mesleki eğitimcidir.

Bilgisayar Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bilgisayar öğretmeni, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, eğitim akademileri veya sürekli eğitim programlarına sahip şirketlerde çalışabilir. Çalıştığı kuruma bağlı olarak görev tanımı farklılıklar gösteren meslek profesyonellerinin sorumlulukları şunlardır;

 • Sınıftaki öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygun ders planları düzenlemek,
 • Çekirdek akademik müfredatı özel ders planlarına entegre etmek,
 • Öğrenciler için uygun kaynak ve öğrenme materyalleri sağlamak,
 • İlköğretim seviyesindeki öğrencilere, bilgisayar okuryazarlığı ve kullanımını öğretmek,
 • Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere kodlama öğretmek,
 • Öğrencilere özel projeler atamak,
 • Öğrenci performansını değerlendirmek,
 • Ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olarak velilere bildirimde bulunmak,
 • Öğrencilerin yaratıcılıklarını teşvik etmek,
 • Bilgisayar ekipmanının düzgün çalışmasını sağlamak,
 • Bilgisayar teknolojisindeki değişiklik ve ilerlemeler hakkında mesleki bilgiyi güncel tutmak,
 • Yönetimden, sınıfta kullanmak üzere güncel donanım ve yazılım programları talebinde bulunmak,
 • Sınıftaki internetin sadece uygun eğitim amaçları için kullanılmasını sağlamak.

Bilgisayar Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bilgisayar öğretmeni olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Bilgisayar Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

Matematiksel düşünme yönü ve analitik zekası güçlü olması beklenen bilgisayar öğretmeninin diğer nitelikleri şunlardır;

 • Bilgisayar teknolojileri hakkında yetkinliğe sahip olmak,
 • Birebir ve grup öğrenme etkinliklerini kolaylaştıran çeşitli öğretim stilleri oluşturabilmek,
 • Güçlü organizasyon ve zaman yönetimi yeteneği göstermek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Sabırlı ve özverili olmak