Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi Kimdir?

Bilirkişi, hakim ya da savcıların talebiyle çalışan ve uzmanlık alanına göre mahkemeye bilgi sunan kişidir. Bilirkişi olarak Adli Tıp Kurumu gibi kurumların çalışanlarına başvurulabileceği gibi akademisyenlere ya da uzmanlığını başka herhangi bir biçimde ispat eden kişilere danışılabilir.

Bilirkişinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bilirkişi, savcı ya da hakim tarafından görevlendirilebilir. Özel ya da teknik bir alanda uzman olan bilirkişiler, görüşünü yazılı ya da sözlü olarak verir. Bilirkişiden beklenen diğer nitelikler ise şöyle sıralanır;

 • Mahkemeye davet edildiği ve bilgisine başvurulduğu konuda görevi kabul etmek,
 • Usule uygun olarak yemin etmek,
 • Tarafsız olmak,
 • Görevi birine devretmeden şahsen yapmak,
 • Görüşünü zamanında mahkemeye bildirmek,
 • Yanlış ya da hatalı görevlendirme gibi durumlarda mahkemeyi bilgilendirmek.

Kimler Bilirkişi Olabilir?

Bilirkişi, gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Tüzel ya da gerçek kişilerin, konularında uzman, özel ya da teknik bilgilere hakim olması beklenir. Bilirkişi olmak isteyen şahısların uzmanlaştıkları alanda eğitim almış ve uzun süre çalışmış olması gerekir. Ayrıca bilirkişi olmak isteyen kişi, meslek kurumuna katılımın zorunlu olduğu doktorluk ya da mühendislik gibi alanlarda çalışıyorsa uzmanlık alanını gösteren sertifikaya sahip olması beklenir. Bilirkişi olmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar şöyle sıralanır;

 • Fiil ehliyetine sahip olmak,
 • 25 yaşını doldurmuş olmak,
 • Bilirkişilik alanında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak,
 • Devlete karşı işlenen suçlardan birini ya da birkaçını işlememiş olmak,
 • Disiplin nedeniyle memurluktan ihraç edilmemiş olmak.

Bilirkişi İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

SONRAKİ KONU
Bilirkişi Mülakatları