• Maaşlar

  • Nasıl Olunur?

  • Nedir?

  • Mülakatlar

  • İş İlanları

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

Maaşlar

Henüz bu bilgi mevcut değil

Hiç merak etme, bu bilgiyi en kısa sürede tamamlayacağız. Bu sırada diğer pozisyonların tanımlarını inceleyebilirsin.

Maaş Bilgisi Gir

Sahip Oldukları Yetenekler

Adobe Flash

Adobe Illustrator

Ansys Workbench

Autocad

Coreldraw

Freehand

Indesign

Matlab

Photoshop

Proje Yönetimi

SPSS

Tüm İstatistikleri Gör

Bölüm Başkanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bölüm başkanı ne iş yapar, ne gibi görev ve sorumluluklara sahiptir sorularının yanıtlarının verilmesi gerekir. Öncelikle, bölüm başkanı kime denir sorusu şöyle yanıtlanabilir; üniversite bölümlerinde, görevde olan akademisyenler arasından bölümü yönetmek üzere seçilmiş olan akademisyendir. Bölüm başkanı, ilgili bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden sorumludur. Başkan yardımcılarını belirleyebilir, görev başında bulunamayacağı zaman diliminde bölümdeki öğretim üyelerinden birini bölüm başkanı vekili olarak bırakabilir. Bölüm kurullarına bölüm başkanı başkanlık eder. Dekanlığın, ilgili görev alanıyla ilgili olarak vereceği işleri yapar. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını, derslik, laboratuvar veya her türlü araç- gereç ihtiyacını tespit edip dekanlığa iletir. Bölümle ilgili geliştirme ve değerlendirme çalışmalarını yürütüp dekanlığa rapor eder. Dekanlık ile ilgili bölüm arasındaki yazışmaların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bölüme bağlı olan anabilim dalları arasında doğru iletişim kurulmasını sağlar. Bölüme bağlı olarak bir program açma veya mevcut bir programı kapatma çalışmalarında ve süreçlerinde yer alır. Eğitim-öğretimin ve sınavların yönetmeliklere uygun olacak biçimde uygulanmasını sağlar. Her dönemin başında yapılan ders kayıtlarının düzenli bir şekilde ilerlemesi için danışmanlarla toplantılar düzenler. Bölüme bağlı olan programların akredite edilme çalışmalarını yürüterek bölümün ders dağılımlarının, öğretim elemanları arasında dengeli biçimde yapılmasını sağlar. Bölümdeki öğretim elemanı ihtiyaçlarını belirler ve öğretim elemanı alımı süreçlerine katılım gösterir. Öğretim elemanlarının kurum içi eğitimleri ve oryantasyon süreçlerini uygun şekilde organize eder. Öğretim elemanlarının performanslarını takip edip değerlendirir. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla bölümdeki öğretim elemanları arasında iyi bir iletişim ortamı oluşması için çalışır. Bölümde okuyan öğrencilerin, eğitim-öğretim sorunlarıyla yakından ilgilenir. Bölümde eğitim-öğretimin, düzenli ve sistemli bir biçimde sürdürülmesi bölüm başkanı sorumlulukları arasındadır. Fakültenin, akademik genel kuruluna ilgili bölümle alakalı gerekli bilgileri aktarır. Yüksekokullarda, bölüme bağlı öğretim elemanlarının; yıllık izin, rapor ve mazeret bildirim işlemlerinin takibini sağlayıp ilgili yüksekokul müdürlüğüne iletir. Yüksekokul bünyesinde yarı zamanlı olarak çalışacak olan öğretim elemanlarının göreve başlatılmasıyla, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve sorunsuz bir biçimde yürütülmesini koordine eder. Bölümde, ERASMUS/FARABİ eğitim programlarının planlanıp düzenli biçimde yürütülmesini sağlar. Her yıl sonunda bölümdeki programlarla ilgili olarak yıllık değerlendirme raporu hazırlayıp dekanlığa sunar. Fakültenin etik kurallarına uyup, iç kontrol faaliyetlerinde katılım göstermekle yükümlüdür. Özel üniversitelerde, varsa ek dersler ve sınavların ücret listelerinin zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanmasını da bölüm başkanı denetler.

Tüm Bilgileri Gör

Mülakatlar

Henüz mülakat bilgisi mevcut değil

Mülakat bilgilerini tamamlayacağız. Dilersen Pozisyonlar sayfasındaki diğer mülakatları inceleyebilirsin.

Mülakat Bilgisi Gir

BÖLÜM BAŞKANI İş İlanları

Aktif iş ilanı bulunmuyor

Benzer pozisyonlardaki ilanları incelemek için Pozisyonlar sayfasındaki ilgili pozisyonlara tıklayabilirsin.