Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Nedir?

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Ne Demek?

Bordro ve özlük işleri uzmanı, yeni işe başlayan personelin işe giriş evraklarını hazırlamak, maaş bordrosunu düzenlemek ve personel işten ayrılana kadar özlük hakları ile ilgili tüm süreci takip etmekle sorumludur.

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Kurum çalışanlarının her biri için özlük ve bordro dosyaları hazırlamak,
 • Askerlik durumu, adli sicil kaydı, mezuniyet derecesi gibi belgelerin özlük dosyasında bulunmasını sağlamak,
 • Personelin toplam mesai saati ve yasal haklarına dayanarak belirlenen maaş bordrosunu oluşturmak,
 • Fazla ya da eksik çalışma sürelerinin sebeplerini tespit etmek,
 • İş yerinde çalışacak yabancı personelin, çalışma izin belgesi, ikametgah tezkeresi gibi resmi belgelerinin kontrolünü sağlamak,
 • Firmaya ait çalışma sahasında iş kazası olması dahilinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve diğer resmi kurumlara bildirimde bulunmak,
 • İşten ayrılmayı talep eden personel için gerekli belgeleri düzenlemek,
 • Personelin gerçekleştireceği yurt dışı gezileri için işverenden talep edilen vize başvuru evraklarını hazırlamak,
 • İş yerinde uygulanan vardiya sisteminin yasal mevzuata uygun olmasını sağlamak,
 • Devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen teftişler esnasında talep edilen personel evraklarını temin etmek,
 • İcra mahkemesi tarafından verilen maaş haczi kararlarının işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Çalışanların bordro ve özlük haklarıyla ilgili sorularını cevaplamak.

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bordro ve özlük işleri uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İşleri, İktisat, İşletme ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim bilgisi göstermek,
 • Bordrolama süreçlerine hakim olmak,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Temel bilgisayar ve MS Office Suite programları kullanım bilgisine sahip olmak,
 • Detay odaklı çalışmak.