Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nedir?

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nedir?

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Ne Demek?

Bütçe ve raporlama uzmanı, kurum bütçesini geliştirmek, uygulamak ve denetlemekle sorumludur. Bütçe tekliflerini gözden geçirir ve finansal raporlar hazırlar.

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bütçe ve raporlama uzmanının, hizmet verdiği firmanın politika ve faaliyetlerine bağlı olarak farklı mesleki sorumlulukları bulunmaktadır. Meslek profesyonellerinin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Şirket için etkili bütçe modelleri tasarlamak ve uygulamak,
 • Her raporlama döneminin sonunda, fiili ve bütçelenmiş finans verileri arasındaki varyasyonları belirlemek,
 • Kar artırmaya yönelik harcama iyileştirmeleri önermek,
 • Tüm işlemlerin bütçe dahilinde olduğundan emin olmak için finansal bilgileri analiz etmek,
 • Yıllık bütçeleri üst düzey yöneticilere sunmak,
 • Periyodik ve geçici bütçe harcama analizleri yapmak,
 • Departmanlar tarafından sunulan yıllık bütçe tahminlerini derlemek,
 • Bütçe onay taleplerini gözden geçirmek,
 • Bölüm yöneticilerinin bütçe teslim tarihlerini karşıladığından emin olmak,
 • Departman bütçelerinin zamanında ve doğru bir şekilde tamamlanması için birim yöneticileriyle koordinasyon içerisinde çalışmak,
 • Kanuni düzenlemelere uyum için şirket bütçesini gözden geçirmek,
 • Bütçe ile ilgili yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri takip etmek.

Nasıl Bütçe ve Raporlama Uzmanı Olunur?

Bütçe ve raporlama uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, Muhasebe, İşletme ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Bütçe ve Raporlama Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Matematiksel zeka ve analitik düşünce yönü kuvvetli olmak,
 • Finansal verileri açık bir şekilde ifade edebilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilecek liderlik özelliklerine sahip olmak,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak.