Çevre Mühendisi Nedir?

Çevre Mühendisi Nedir?

Çevre Mühendisi Ne Demek?

Çevre Mühendisi, doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde planlanması için çalışır.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Doğal kaynakların kirlenmesine neden olan etkenlerin kontrolü ve yok edilmesi, insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması için çalışan Çevre Mühendislerinin diğer mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Çevresel araştırma raporları hazırlayıp, strateji ve eylem planları geliştirmek,
 • Çevresel problemleri çözmek için; mühendis, çevre bilimci, mimar, ekonomist ve sosyolog gibi diğer profesyonellerle işbirliği yapmak,
 • Doğal kaynakların kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bilimsel verileri analiz etmek ve raporlamak,
 • Çevre politikaları ve standartları hakkında endüstrileri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek,
 • Yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde tasarlanması ve yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ve en aza indirilmesi için gereken kontrol sistemlerinin tasarım ve planlamasını yapmak,
 • Farklı çevresel kesimlerden numune almak, analiz ve değerlendirme çalışması yapmak,
 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları ve mevzuatları takip edip uygulanmasına öncülük etmek

Nasıl Çevre Mühendisi Olunur?

Çevre Mühendisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak gerekmektedir.

Çevre Mühendisinde Olması Gereken Özellikler

 • Çözüm üretebilme becerisine sahip olmak,
 • Araştırmaya meraklı ve yaratıcı yönü güçlü olmak,
 • İşbirliği ve takım çalışması becerisi sergilemek,
 • Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergilemek,
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemek,
 • Mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak