Çevre Yüksek Mühendisi Nedir?

Çevre Yüksek Mühendisi Nedir?

Çevre Yüksek Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerin Çevre Mühendisliğiyle ilgili lisansüstü eğitim programlarına kabul edilip verilen dersleri tamamladıktan sonra bilim uzmanı ya da bilim doktoru unvanına sahip olursunuz. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora eğitimi esnasında en az bir adet ulusal kongreye sözlü sunum ile katılma veya Türkçe herhangi bir dergide makale yayınlama, uluslararası hakemli bir dergide en az bir adet yayın yapma şartı arar.

Çevre Yüksek Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Doğal  kaynakların kirlenmesinde etkili faktörlerin kontrolü ve bunların ortadan kaldırılması için çalışan ve insan sağlığı ile refahının en üst düzeyde olmasını hedefleyen çevre yüksek mühendislerinin mesleki sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz;

  • Araştırmaya ilişkin raporları hazırlayarak stratejik planlar geliştirmek,
  • Bilimsel veri analizinde bulunmak,
  • Uygulanabilecek ya da halihazırda uygulanan çevre politikaları hakkında ilgili endüstrilere ve devlet kurumlarına bilgi sağlamak,
  • Çevre konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek bu mevzuatların uygulanmasına öncülük etmek.

Çevre Yüksek Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Lisans diplomasını Çevre Mühendisliği bölümünden alan kişiler başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim görmüş kişiler de bilimsel hazırlık eğitimi alarak çevre mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilir.

Çevre Yüksek Mühendisi Ne Demek?

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olanlar "Çevre Mühendisi" unvanını alır. Dört yıllık eğitimlerini yüksek lisansla pekiştirmek isteyen kişiler ise eğitimleri sonunda "Çevre Yüksek Mühendisi" olarak adlandırılırlar. Çevre yüksek mühendisleri uzmanlaştıkları alan dahilinde çevrede meydana gelen tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına etkisini ortaya koyar ve bunların doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde planlanması için gerekli önlemleri araştırır.