Çevre Uzmanı Nedir?

Çevre Uzmanı Nedir?

Çevre Uzmanı Ne Demek?

Çevre uzmanı, çevre koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek ile sorumlu kişilere verilen mesleki unvandır.

Çevre Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Çevre araştırmaları yürütmek ve kirlilik kaynaklarını incelemek,
 • Çevre kirliliği ve tehditlerini ortadan kaldırmak için yöntemler geliştirmek,
 • Doğa bilimleri gibi çevre çalışmalarının farklı disiplinlerini araştırmalara dahil etmek,
 • Gıda, toprak, su ve hava örneklerini gözlemleyip toplamak, analiz etmek ve çevre koşulları ile ilgili raporlar oluşturmak,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek ve tehlikeli malzemeleri, ilgili birimlere rapor etmek,
 • Tehlikeye maruz kalma ile ilgili çalışan şikayetlerini araştırmak,
 • Tehlikeli atık araştırmaları gerçekleştirmek,
 • Kimyasal sızıntı gibi tehlike arz eden çevresel olayları ele almak için acil müdahale ekibi ile iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Çevresel kazaları araştırmak ve ilgili birimlere önleyici tedbirler konusunda tavsiyede bulunmak,
 • Çalışanları çevre sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda eğitmek,
 • İlgili mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden haberdar olmak.

Çevre Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Çevre uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Çevre Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Multidisipliner bir ekibin parçası olarak çalışabilmek veya ekip yönetimini sağlayabilmek,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Teknik verileri sade bir dille izah edebilecek sözlü ve yazılı iletişim diline hakim olmak,
 • Laboratuvar ortamında uzun süre konsantrasyon içerisinde çalışabilmek,
 • Saha denetimlerini yapabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,
 • Acil durumlar karşısında sakin kalıp etkili çözümler sunabilmek,
 • Stratejik düşünme becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.