Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nedir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ne Demek?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bebek, çocuk ve adölesanlar için koruyucu ve tıbbi bakım sağlamakla sorumlu kişilere verilen mesleki unvandır. Temel görevleri arasında, tıbbi öyküleri dinleme, tahlil sonuçlarını değerlendirme ve tedavi planı önerme yer almaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Büyüme ve gelişimlerini değerlendirmek üzere yenidoğan ve çocukları düzenli olarak muayene etmek,
 • Devlet aşı planına göre aşı hazırlamak ve uygulamak,
 • Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine yardımcı olmak için tıbbi bakım programları planlamak,
 • Hastalıkları tedavi etmek veya önlemek için ilaç, aşılama ve diğer özel tıbbi bakımları reçete etmek,
 • Hastaları muayene edip tıbbi durum hakkında bilgi almak ve tanıyı belirlemek için tahlil talep etmek,
 • Hasta ve ebeveyne test sonuçları veya reçete edilen tedavileri açıklamak,
 • Hasta durumunu takip etmek ve tedaviyi gerektiği şekilde yeniden değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde hastayı başka bir tıp uzmanına yönlendirmek,
 • Diyet, fiziksel aktivite, hijyen ve hastalık konularında ebeveyn veya toplum üyelerini bilgilendirmek,
 • Tıbbi geçmiş, rapor ve muayene sonuçları gibi hasta bilgilerini kaydetmek,
 • İlgili devlet birimlerine sunmak üzere doğum, ölüm ve hastalık istatistiklerine ilişkin raporlar hazırlamak,
 • Hasta mahremiyetine sadakat göstermek.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için aşağıdaki eğitim süreçlerini tamamlamak gerekmektedir;

 • Üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak,
 • Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girmek ve Pediatri dalında ihtisas yapmaya hak kazanmak,
 • Dört yıllık ihtisas süresini tamamlayarak mesleki unvana hak kazanmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Çocukların tedirgin olmasını önleyecek şekilde şefkatli bir tutum sergilemek,
 • Mükemmel iletişim kabiliyeti göstermek,
 • Analitik zekaya sahip olmak,
 • Problem çözmeye yarayan yaratıcı zekaya sahip olmak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
45.010 / Aylık
34 kişinin ortalama maaşıdır.