Pedagog Nedir?

Pedagog Kimdir?

Pedagog; 0-12 yaş çocukların duygusal, zihinsel gelişimlerinin değerlendirmesini ve takibini yapar. Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini takip edip olası problemlere karşı danışmanlık hizmeti vererek çözümler üretir. Fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı bir çocuk yetiştirmek adına ebeveynlere danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunar.

Pedagogun Sorumlulukları Nelerdir?

Kreş, anaokulu, aile ve çocuk mahkemesi, cezaevi ve çocuk yuvası gibi çeşitli kurumlarda danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren pedagogun sorumlulukları şunlardır;

 • Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında danışmanlık vermek,
 • Hastanelerin çeşitli tedavi ve bakım bölümlerinde çocuğa duygusal destek vermek,
 • Öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, aile hekimi ve çocuğun hayatında yer alan diğer profesyoneller ile koordinasyon sağlamak,
 • Hastanelerin ilgili servislerinde çocukların gelişimlerini takip etmek,
 • Çocuk yayın ve televizyon programlarının hazırlanma aşamasında uzman görüşü sunmak,
 • Kreş ve anasınıflarında çalışan öğretmen, yardımcı öğretmen ve yardımcı personele hizmet içi eğitim vermek,
 • Çocuğun kişilik gelişimini etkileyen toplumsal farklılıklar, iletişim araçları, kültürel farklılıklar konularında aileye rehberlik hizmeti vermek,
 • Dil ve konuşma sorunu olan bebek ve çocuklar için durum değerlendirmesi yapmak,
 • Bebeklerin bakım, beslenme, uyku ve egzersizleri konularında aileye danışmanlık yapmak,
 • Çocukların cinsel gelişim dönemlerinde, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında aileleri bilgilendirmek,
 • Anne baba ilişkilerinin çocuğun ruh sağlığı üzerindeki etkileri hakkında ebeveynleri bilgilendirmek,
 • Aile ve çocuk mahkemelerinde aile sorunları ve ebeveyn çocuk ilişkileri konularında inceleme yaparak, velayet veya evlat edinme ve diğer adli vakalarda bilirkişi raporu hazırlamak,
 • İcra yolu ile anne veya babasıyla görüştürülen çocukların tesliminde bulunmak

Nasıl Pedagog Olunur?

Pedagog olmak için, üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Pedagogun Nitelikleri Nelerdir?

 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • İkna becerisi sergilemek,
 • Mesleki gelişime açık olmak,
 • Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Çocukların yetenek, ihtiyaç ve sorunlarını gözlemleme ve analiz edebilme becerisi sergilemek
SONRAKİ KONU
Pedagog Mülakatları