Dış Ticaret Uzmanı Nedir?

Dış Ticaret Uzmanı Ne Demek?

Dış ticaret uzmanı; uluslararası piyasada ticaret yapan firmalar için ürün ve hizmetlerin satışına kadar olan tüm süreçleri yöneten kişidir. Dış ticaret uzmanları ürünlerin; tanıtım, pazarlama, satış, gümrük ve lojistik dahil olmak üzere tüm süreçlerini koordine ederler. Bir dış ticaret uzmanının sorumluluk ve aidiyet duygusunun gelişmiş olması, bireysel ve grup ilişkilerinde başarı göstermesi, satış ve pazarlama tekniklerine hakim olması, mevzuat bilgisine sahip ve yabancı dil biliyor olması gerekir.

Dış Ticaret Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ürünlerin ithalat ve ihracat süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan dış ticaret uzmanının yapmakla yükümlü olduğu pek çok görevi vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

  • Uluslararası hukuk, gümrük ve iktisat gibi alanlara hakim olmak,
  • Hem ofis ortamında hem de sahada aktif olarak çalışabilmek,
  • Güncel hayatta meydana gelen gelişmeleri ve uluslararası piyasayı takip etmek,
  • Stresli süreçleri ve zamanı yönetebilmek.

Dış Ticaret Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Dış ticaret uzmanlığı eğitim sürecinin ilk aşaması, ilgili üniversite bölümünün eğitimini tamamlamaktır. Üniversitelerde ön lisans programı olarak gösterilen Dış Ticaret bölümü, bu meslek için okunması gereken bölümdür.

Dış Ticaret Uzmanında Olması Gereken Özellikler

Firma bünyesinde görevlendirmek üzere dış ticaret meslek elemanı alan kurum ve kuruluşlar, kendilerine göre şartlar belirleyebilirler. Fakat bir dış ticaret uzmanında olması gereken ve genel olarak kabul gören birtakım özellikler vardır. Bu özellikler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

  • Yurt dışındaki ortaklarla yapılan ticaretin ulusal ve uluslararası kurallara uygun şekilde düzenlenip yönetilmesini sağlamak,
  • Uluslararası ticaret ve lojistik sahalarına hakim ve bu alanlarda başarı gösterebilmek,
  • Yurt dışı satış hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak tanıtım ve pazarlama envanterlerini tespit etmek; pazarlama ve tanıtım etkinliklerini ve süreçlerini planlamak ve yönetmek,
  • Etkinlik ve satış raporlarını hazırlamak, değerlendirmek ve sonuçlar çıkarmak.