Endoskopi Hemşiresi Nedir?

Endoskopi Hemşiresi Ne Demek?

Hastalığa dair tanı koymak ve/veya tedavi amacıyla gerçekleştirilen endoskopik tetkikler konusunda hastaya bilgi veren, endoskopiye hazırlayan, işlem öncesi ve sonrasını takip eden hemşireye endoskopi hemşiresi denir. Endoskopi ünitesindeki hazırlıkları gerçekleştirir ve gerekli uygulamaları yapar.

Endoskopi Hemşiresi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Endoskopi hemşireleri genel görev ve sorumluluklarının yanı sıra çalıştığı birime bağlı olarak özel görevler üstlenir. Diğer görevleri ise şu başlıklar altında toplanabilir:

 • Endoskopi öncesi ünitede gerekli olan hazırlıkları yapmak,
 • Gerçekleştirilecek endoskopi işlemi hakkında bilgi vermek,
 • Hastayı endoskopiye hazırlamak, endoskopi sırasında ve sonrasında takip etmek, varsa eksiklikleri tamamlamak,
 • Hasta ile ilgili çeşitli güvenlik önlemleri almak,
 • Endoskopi sırasında kullanılan alet ve cihazların bakımı ve temizliğini yapmak,
 • Steril ortam ve araç gereçlerle tedavi sağlanması için endoskopi ünitesinin hijyenik olmasını sağlamak,
 • Endoskopi işlemi sırasında da steril şartları gözetmek ve uygulamak,
 • Acil durumlar için gerekli olan malzemeleri kontrol etmek ve kullanıma hazır olmalarını sağlamak,
 • Hastaları ve hasta yakınlarını; hastalık, tanı ve tedavi seçenekleriyle bakım konuları hakkında bilgilendirmek ve gereken durumlarda doktora yönlendirmek.

Endoskopi Hemşiresi Olmak İçin Gerekenler

Lise mezunu olan ve hemşirelik mesleğine ilgisi olan herkes yeterli puanı alarak üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümünden mezun olarak hemşire unvanına sahip olabilir. Hemşirelik eğitimini tamamlayanların, endoskopi hemşiresi olmak için Sağlık Bakanlığının uygun bulduğu kurumlarda “Endoskopi Hemşireliği Sertifika Programı”na katılması gerekir.

Endoskopi Hemşiresi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Endoskopi hemşiresi olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinden;

 • Durum Kodları Eğitimi,
 • Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri Eğitimi,
 • Temel Yaşam Desteği Eğitimi,
 • Hasta ve Yakınlarının Hakları Eğitimi,
 • Hasta Taşıma ve Kaldırma Prosedürü,
 • Vücut Mekanikleri Eğitimi,
 • Hasta Takip Sistemi Eğitimi ve Enfeksiyon Kontrol Eğitimi gibi çeşitli eğitimler alması gerekir.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.900 / Aylık
20 kişinin ortalama maaşıdır.