Finans Direktörü Nedir?

Finans Direktörü Nedir?

Finans Direktörü Ne Demek?

Finans direktörü, şirketlerin finansal çalışmalarını denetlemek ve mali strateji planlamasını yürütmekle görevlidir. Aynı zamanda, üst düzey yöneticilerin önemli mali kararlar vermesine yardımcı olmak için şirketlere finansal danışmanlık sağlar.

Finans Direktörü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Şirket çapında bütçe planlamasına yardımcı olmak,
 • Şirketin mali uygulamalarının yasal düzenlemelere ve mevzuata uygun olmasını sağlamak,
 • Stratejik iş planları oluşturmak üzere piyasa trendlerini analiz etmek,
 • Şirket nakit akışı, hesapları ve diğer finansal işlemleri denetlemek,
 • Faturalama, bordro vb. işlemleri kontrol etmek,
 • Firmanın finansal durumunu belirten periyodik raporlar oluşturmak,
 • Finansal riski en aza indirmek için yöntemler araştırmak,
 • Bankacılık kurumları ve muhasebeciler de dahil olmak üzere hizmet sağlayıcılar ile iletişim içinde bulunmak,
 • Finans politikalarında meydana gelen değişiklikleri mevcut iş akışına uygulamak,
 • Borç, vergilendirme, hisse senedi, elden çıkarma ve devralmalar ile ilgili şirket politikalarını uygulamak,
 • Şirketin ibraz etmesi gereken resmi belgelerin hazırlanmasını sağlamak,
 • Yeni finans departmanı çalışanları için eğitim programı oluşturmak ve uygulamak.

Nasıl Finans Direktörü Olunur?

Finans direktörü olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Finans Direktörününde Olması Gereken Özellikler

 • Finansal tablo hazırlayabilmek ve analizini gerçekleştirebilmek,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek,
 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.