Finans Koordinatörü Nedir?

Finans Koordinatörü Ne Demek?

Finans koordinatörü, şirket gelir ve giderlerinin genel yönetimini sağlamakla sorumludur. Yatırımı artırmak için finansal kaynakların tahsis edilmesi ve yönetilmesi görevlerini yerine getirir.

Finans Koordinatörü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Finans koordinatörünün temel görevi, firmaların yaptıkları işten elde ettiği geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlamaktır. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Finansal projeleri yönetmek,
 • Bütçe planları hazırlamak,
 • Mali süreçlerin sorunsuz işlemesini sağlamak için kayıt veri tabanı geliştirmek,
 • Gelir işlemlerini ve faiz oranlarını değerlendirmek,
 • Şirket tarafından gerçekleştirilen mali işlemleri gözden geçirmek,
 • Kurumun finansal prosedürlerine ve yasal mevzuata uygun olarak muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Yeni yatırım risklerini değerlendirmek,
 • Dolandırıcılık veya hırsızlık riskini en aza indirmek için uygun adımları atmak,
 • Muhasebe departmanının iş planını oluşturmak,
 • Personel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Her proje için periyodik olarak muhasebe raporları hazırlamak ve sunmak,
 • Banka ve vergi dairesi gibi resmi kurumlarla yazışmaları sürdürmek,
 • Şirket bilgileri gizliliğini korumak.

Nasıl Finans Koordinatörü Olunur?

Finans koordinatörü olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, Maliye, Bankacılık ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Finans Koordinatöründe Olması Gereken Özellikler

 • Vergi hukuku gibi şirketlerin mali departmanlarını ilgilendiren yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Mali tablo analizi yapabilmek,
 • E-fatura gibi çevrimiçi finansal uygulamaların kullanımında yetkinlik göstermek,
 • Stresli çalışma ortamına uyum sağlayabilmek,
 • Problemlere etkili çözümler getirebilmek,
 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.