Finans Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Finans Yöneticisi / Yönetmeni Ne Demek?

Finans yöneticisi / yönetmeni, şirketlerin mali faaliyetlerini analiz eder ve yönetim birimlerine muhtemel ticari eğilimlere ilişkin danışmanlık sunar.

Finans Yöneticisi / Yönetmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Finans yöneticisi / yönetmeninin ana sorumluluklarından birisi; finans piyasalarındaki değişimi takip etmek ve buna göre şirket yöneticilerine tavsiyede bulunmaktır. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şunlardır;

 • Stratejik ve uzun vadeli iş planlarını formüle etmek,
 • İş performansını etkileyen faktörleri araştırmak ve raporlamak,
 • Rakip kurumları ve pazar trendlerini analiz etmek,
 • Finansal riski minimize eden mali yönetim mekanizmalarının geliştirilmesini sağlamak,
 • Bütçeleri gözden geçirmek,
 • Maliyet düşürme yöntemlerine yönelik değerlendirmeler yapmak,
 • Yatırım faaliyetleri hakkında tavsiyelerde bulunmak ve şirketin oluşturması gereken stratejileri raporlamak,
 • Denetçi, avukat ve bankacı gibi meslek gruplarıyla iletişim içerisinde bulunmak,
 • Bütçe, hesap borçları, alacakları, giderler vb. ile ilgili finansal raporlar hazırlamak,
 • Bu raporlara dayanarak uzun vadeli iş planları geliştirmek,
 • Finansal düzenlemeler ve mevzuattaki değişiklikleri takip etmek,
 • Kurum ve müşteri bilgi gizliliğine sadık kalmak.

Nasıl Finans Yöneticisi / Yönetmeni Olunur?

Finans yöneticisi / yönetmeni olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Bankacılık ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Finans Yöneticisi / Yönetmeninde Olması Gereken Özellikler

 • Kriz anında sakin kalıp etkili karar verebilmek,
 • Finans sektörüyle ilgili yasal düzenlemeler hakkında yetkin bilgi sahibi olmak,
 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • Problemlere yaratıcı çözümler sunabilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.