Gayrimenkul Eksperi Nedir?

Gayrimenkul Eksperi Nedir?

Gayrimenkul Eksperi Olma Şartları Nelerdir?

Gayrimenkul eksperi olmak için 4 yıllık mühendislik, Peyzaj, Ziraat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Harita Mimarlığı, Ekonomi, Şehir ve Bölge Planlama, İşletme ve çeşitli Mimarlık fakültelerinden mezun olmanız gerekir. Bu bölümlerde verilen eğitimlere katılabilmek içinse üniversiteye giriş sınavından belli bir puan almalısınız.

Gayrimenkul Eksperi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Gayrimenkul eksperi olmak için SPK'nın verdiği Gayrimenkul Değerleme Uzmanı eğitimine katılarak lisans almanız ve Makine/Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Harita Mühendisi (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü gibi bölümlerden mezun olmanız gerekir. Bu bölümlerde verilen Bölge Planlama, Harita Bilgisi, Kent Sosyolojisi, Fiziksel Çevre Kontrolü, Metropoliten Planlama, Planlama ve Ekoloji gibi dersleri geçerek başarılı bir şekilde eğitiminizi tamamlamanız gerekir.

Gayrimenkul Eksperi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

'Gayrimenkul değerleme uzmanı' olarak da adlandırılan gayrimenkul eksperinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) çerçevesinde her çeşit gayrimenkulün değerlemesini yapmak,
  • Saha çalışmaları yapmak,
  • Tarafsız ve bağımsız bir şekilde hem piyasa hem de çevre şartlarını analiz etmek,
  • Resmi kurumlarının inceleme işlemlerinin eksiksiz yapılmasını sağlamak,
  • Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesinde ve firma teknik kurallarına uygun olarak rapor hazırlamaktır.

Gayrimenkul Eksperi Ne Demek?

Gayrimenkul eksperi, bir varlık ya da gayrimenkulün mevcut projesinin ya da üzerinde barındırdığı fayda ve hakların belli bir tarihteki ortalama değerini belirleyen meslek profesyonelidir. Bu değerleri ise hem bağımsız hem de tarafsız olarak değerlendirmekle yükümlüdür.

Gayrimenkul eksperi; bir gayrimenkulü, bu gayrimenkule ait projeyi ya da gayrimenkulün hak ve yararlarını değerlendirecek olan gayrimenkul değerleme firmalarında istihdam edilen kişidir. Değerleme firmalarıyla sözleşme yaparak değerleme hizmetini gerçekleştirir. Heyetin lisanslamaya ilişkin yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde 'Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı'nı almaya hak kazanır.