Genel Muhasebe Uzmanı Nedir?

Genel Muhasebe Uzmanı Ne Demek?

Genel muhasebe, muhasebe düzeninin en temel konularını kapsayan muhasebe düşüncesidir. Muhasebe tüm firmalardaki mali işlemleri sınıflandırmak, raporlamak ve kaydetmek için kullanılır. Genel muhasebe uzmanı ise bir firmada uygulanan bütün finansal prosedürlerin kaydını tutan ve tüm bu mali işlemleri yapan kişidir.

Genel Muhasebe Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Genel muhasebe uzmanı, kurumun muhasebe faaliyetlerini gerçekleştirmek, mali bilgilerin kaydını yapmak, alacaklar, müşteriler ve tedarikçiler arasındaki iletişimi kurmak gibi diğer finansal işlemlerin tümünü gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerde yerine getirmesi gereken görevler şu şekilde sıralanabilir;

 • Bütün finansal gayelere ulaşma amacıyla firma bütçesini hazırlamak,
 • Faturaların ödenme ve alınma işlemlerinin zamanında gerçekleşmesini sağlamak için faturaları düzenlemek ve işlemini gerçekleştirmek,
 • Firmanın bütün çalışanlarının doğru ödeme alması için bordro bilgilerini belirli periyotlarda yönetmek ve güncellemek,
 • Mali güvenliğin korunması için şirket içi muhasebe yöntemlerini ve politikalarını takip etmek,
 • Şirket bütçesinin art niyetli kullanımını engellemek ve firmanın zararını en aza indirmek için eylem önerisinde bulunmak,
 • Tüm mali işlemlerin örtüştüğünden emin olmak için muhasebe departmanında bulunan diğer çalışanlarla iş birliği içerisinde olmak.

Genel Muhasebe Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Genel Muhasebe eğitimine; muhasebe ve finans alanında kişisel gelişim sağlamak, firmaların muhasebe ve finans bölümlerinde mali işler uzmanı, insan kaynakları uzmanı, muhasebe uzmanı, finans uzmanı gibi pozisyonlarda görev almak isteyen, Mali Müşavir olarak çalışmak isteyen ya da kendi işi için temel muhasebe bilgisine gereksinim duyan herkes katılabilir. Genel muhasebe uzmanı olmak içinse ilgili üniversitelerin İktisat, Muhasebe, İşletme gibi eğitim veren ilgili bölümlerini en az lisans derecesinde bitirmiş olmak gerekir.

Genel Muhasebe Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Genel muhasebe uzmanı olmak istiyorsanız, 4 yıllık (lisans) eğitim veren üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye gibi bölümlerinde verilen eğitimi başarıyla tamamlamanız gerekir. Bu eğitim içerisinde şunlar bulunur;

 • MS Office ve muhasebe programları
 • Vergi dairesi işlemleri
 • Ticari defterler ve belgeler
 • Sosyal güvenlik, belediye işlemleri, ticaret sicili işlemleri
 • Perakende satış belgeleri, fatura ve irsaliye kesimi
 • Türk Ticaret Kanunu'nda bulunan belgeler
 • İlgili defterlerin içerikleri ve yazımı
 • Bilanço, envanter hesapları
 • Beyannameler, menkul kıymetler, mizan
 • Mali tablolar
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
18.430 / Aylık
454 kişinin ortalama maaşıdır.