Güvenlik Amiri Nedir?

Güvenlik Amiri Nedir?

Güvenlik Amiri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sertifika eğitimlerinde; Güvenlik Yöneticiliği, İnsan Hakları, Acil Durum Eylem Planı, İş Sağlığı Güvenliği, Risk Analizi, Diksiyon, Problem Çözme Teknikleri ve Öfke Kontrolü gibi dersler bulunur. İşin hukuk ayağı için ise; İş Hukuku ve Özel Hukuk Dalları gibi dersler söz konusudur.

Güvenlik Amiri Ne Demek?

Fabrika gibi büyük tesislerden sitelere kadar pek çok mekanın güvenlik işlerinden sorumlu olan kişiye güvenlik amiri denir. Amir; hem güvenlik hizmetlerini sürdürür, hem de güvenlik planlarının uygulanmasını sağlamak için çalışır.

Güvenlik amiri; güvenliğinden sorumlu olduğu bölgenin güvenlik prosedürlerini hazırlar. Ayrıca personelin sevkini ve görev yerini de yine güvenlik amiri belirler. Mekanın güvenlik açıklarını da bularak gerekli iyileştirmeyi yapan amir, bu sayede genel düzeni korur.

Güvenlik Amiri Olma Şartları Nelerdir?

Güvenlik amiri eğitim sertifika programına başvurabilmek için en az ön lisans düzeyinde eğitim almanız gerekir. Sertifika programları genellikle üniversiteler bünyesinde hazırlandığı için sertifikalar da üniversite onaylı olur. Halihazırda özel güvenlik elemanı olarak çalışıyorsanız da sertifika programlarına başvuru yapabilirsiniz. Özel güvenlik sektöründe ise en az 6 ay çalışmış olmanız, başvuru şartları arasında yer alır.

Güvenlik Amirinde Olması Gereken Özellikler

Mevcut düzeni korumakla yükümlü olan güvenlik amirine oldukça geniş görevler yüklenir. Bu görevleri ise şöyle sıralamak mümkündür:

  • İşe alım sürecini yönetmek ve işe alınan personele hizmet içi eğitim vermek,
  • Hizmet verdiği alanda güvenlik tedbirlerini alırken, olası güvenlik risklerine karşı da önlem alabilmek,
  • İş sürekliliği için gerekli olan teçhizatın teminini sağlayabilmek,
  • Gerekli hallerde resmi kolluk güçleri ile iletişim içerisine girmek,
  • Acil durumlarda ne tür bir güvenlik tedbirinin uygulanacağını belirleyip personel ile acil güvenlik tedbirlerinin tatbikatını yapabilmek,
  • Güvenlik tedbirlerinin belirlenen prosedür doğrultusunda uygulanıp uygulanmadığını kontrol edebilmek,
  • Güvenlik ihlali yapıldığında ihlale neden olan durum ve personel hakkında soruşturma yürütmek.