Güvenlik Yöneticisi Nedir?

Güvenlik Yöneticisi Nedir?

Güvenlik Yöneticisi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Güvenlik yöneticisi olabilmek için gerekli şartlar arasında eğitimin yanı sıra mesleğin gerektirdiği bazı genel ve özel şartları da taşımak gereklidir. Güvenlik yöneticisi kimlik kartına sahip olan kişiler kurumların tecrübe gibi özel şartlarını da taşıdıkları takdirde iş başvurusunda bulunabilirler. Güvenlik yöneticisi olabilmek için gerekli bazı şartlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Adayların sabıka kaydının temiz olması aranan temel şartlardan birisidir.
  • Adayların en az önlisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir. 
  • Önlisans mezunu olan adaylar, Özel Güvenlik Kursu eğitimini de tamamlayarak sertifika almalıdır.
  • Özel Güvenlik sektöründe 6 aylık çalışma deneyimine sahip olmalıdır.
  • Eğitim ve tecrübe koşullarına ek olarak kurumlar kendi özel şartlarını da ileri sürebilirler, bu şartları da sağlıyor olmak gerekir. 

Güvenlik Yöneticisi Ne Demek?

Bir işletmenin ya da çeşitli tesislerin; güvenlik hizmetlerinin planlanması, koordine edilmesi ve ilgili personellerin idare edilmesi güvenlik yöneticisi ne iş yapar sorusunun yanıtı olabilir. Çalıştığı şirketin ya da kurumun güvenlik hizmetleri ile ilgili politikaların planlanması, uygulanması ve yürütülmesinden de sorumlu olan kişidir. Güvenlikle ilgili gerekli prosedürleri yerine getirir. Potansiyel güvenlik risklerini önceden belirleyerek gerekli tedbirleri almak da güvenlik yöneticisinin sorumluluk alanına girmektedir. Görev aldığı firmanın ticari olarak güvenlik açıkları nedeniyle zarar görmemesi için önceden risk değerlendirmesi yapar. Güvenlik teknolojileri, alarm kurulumu ve kamera kurulumu gibi konularda araştırmalar yapar. Kurum ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik hizmetlerin alımını gerçekleştirir. Bir şirketin, alışveriş merkezinin ya da fabrika gibi büyük işletmelerin güvenlik hizmetlerini planlamak da sorumlulukları arasındadır. Güvenlik planlamaları ile ilgi prosedürleri hazırlamanın yanı sıra personelin sevk ve idaresi, güvenlik yöneticisi olarak çalışan kişinin sorumluluk alanındadır. Güvenlik yöneticisi nasıl olunur sorusunun cevabını verebilmek için hangi eğitimleri almış olmaları gerektiği konusunun araştırılması gerekir.

Güvenlik Yöneticisi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görevde bulunduğu kurum ya da işletmenin yapısı ile ilgili olarak olası güvenlik risklerinin değerlendirmesini yapmak güvenlik yöneticisi görev tanımı içerisindedir. Güvenlikle ilgili politikaların planlanmasını sağlar. Belirlenen politikaların uygunluğunu değerlendirir. İlgili personelin çalışma düzenini sağlamak da görevleri arasındadır. Güvenlikle ilgili elektronik sistemlerin incelemesini yaparak işletme ya da kurum için en uygun olan sistemin belirlenmesini sağlar. Güvenlik kameraları, alarm sistemi ve dış aydınlatma unsurları gibi güvenlik tedbirlerinin oluşturulması için sipariş verir. Siparişler doğrultusunda elektronik güvenlik sistemlerinin kurulumunun yapılarak çalışır hale gelmesini sağlamak da görevleri arasında yer alır. Kendisine bağlı olarak çalışan personelin haftalık çalışma planını düzenler. Çalışma planının aksamadan uygulanabilmesi için gerekli tedbirleri alır. İşe yeni alınacak olan personellerle ilgili güvenlik soruşturmalarının yapılmasını sağlar. Çalıştığı firmanın ticari açıdan güvenlik açıkları nedeni ile zarar görmemesi için gerekli tedbirleri önceden alır ve gerekli çalışmaları yapar. Güvenlik uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler ve kanunlar hakkında bilgi sahibi olmak da sorumluluklarından birisidir.

Güvenlik Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Güvenlik yöneticisi olarak sektörde yer almak isteyen kişilerin öncelikle üniversitelerin önlisans düzeyinde eğitim veren çeşitli bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Bu görevde yer alabilmek için belirli bir önlisans bölümünü bitirme zorunluluğu yoktur. Ancak önlisans mezunu olan adayların özel güvenlik kurslarında verilen temel eğitimleri tamamlamaları gerekir. Bu eğitimi tamamlayan önlisans mezunu adaylar çeşitli soruşturma ve araştırma aşamalarından geçerek güvenlik yöneticisi kimlik kartına sahip olurlar. Güvenlik yöneticisi olma şartları arasında; önlisans mezunu olmak, özel güvenlik görevlisi eğitim sertifikası sahibi olmak ve sektörde en az 6 aylık deneyime sahip olmak yer alır. Güvenlik yöneticisi olarak çalışmayı düşünen adayların önlisans düzeyindeki üniversite eğitimlerinin ardından Özel Güvenlik Görevlisi eğitimi veren kurslara başvurmaları gerekir. Bu eğitimlerde adaylara mesleğin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriler kazandırılır. Adaylara; güvenlik yöneticiliği, hukuk, özel güvenlik, acil durum eylem planı, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim ve beden dili ve etkili sunum teknikleri gibi konularda eğitimler verilir. Adaylar önlisans düzeyinde eğitim veren çeşitli üniversitelerdeki özel güvenlik ve koruma programından da eğitim alabilir.

Güvenlik Yöneticisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Güvenlik Yöneticisi kimlik kartına sahip olan adaylar kamuda ya da özel sektör kuruluşlarında açık iş pozisyonlarına başvuru yapabilirler. Yapılan başvuruların ardından koşulları uygun olan adaylar Güvenlik Yöneticisi iş görüşmesine katılır. İş görüşmesine katılan adaylar mülakat sürecinin ardından değerlendirmeye alınırlar. Sektörde yönetici olarak yer almak isteyen adaylar her geçen gün artan iş hacmine bağlı olarak kamu ya da özel kuruluşlara başvuru yapabilirler. Adaylar; hastane, AVM, işyerleri, fabrikalar, bankalar, oteller gibi çeşitli işletmelerde görev alabilirler. Güvenlik yöneticisi maaşları ise başvuru yapılan kurumun niteliği ve sektör tecrübesi gibi kriterlere göre değişkenlik gösterebilir. Güvenlik yöneticisi olabilme şartları taşıyan adaylar çalışmak istedikleri alanlara yönelik güvenlik yöneticisi iş ilanı konusunda araştırma yapmalıdır. Kuruluşlar kendi özel şartlarını sunabilir. Ancak güvenlik yöneticiliği kimlik kartına sahip olmak sektörde yer almak isteyenler için temel şarttır. Güvenlik alanında kamu ya da özel sektör kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar Kariyer.net tarafından sunulan iş fırsatlarını, Türkiye genelinde ya da yaşadıkları şehirlerdeki ilanları takip ederek detaylıca inceleyebilirler. Ankara’da yaşayan adaylar, Ankara güvenlik yöneticisi iş ilanları seçeneklerine Kariyer.net sitesi aracılığıyla başvuru yapabilir.