Güvenlik Müdürü Nedir?

Güvenlik Müdürü Nedir?

Güvenlik Müdürü Ne Demek?

Güvenlik müdürü; bir site, otel, fabrika, alışveriş merkezi ya da park alanlarında güvenlik organizasyonunu yöneten kişidir. Güvenlik müdürünün, çalıştığı bölgeyi olumsuz durumlardan muhafaza etmek için güvenlik planlaması yapması gerekir. Bunun yanı sıra, güvenlikle ilgili olan personellerini koordine etmekle yükümlüdür.

Güvenlik Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Güvenlik müdürü, planlama yapma ve planların uygulanması aşamalarında görev alır. Ayrıca, güvenlik ile ilgili araçların durumunu takip eder. Bunun yanı sıra, görevli olduğu alanın güvenliği için analiz çalışmalarında bulunur. Güvenlik müdürünün görevleri şu şekilde sıralanır:

 • Güvenlik için prosedürleri hazırlamak,
 • Çalışanların, ikamet edenlerin, misafirlerin emniyetini sağlamak için güvenlik faaliyetlerini yönetmek,
 • Güvenlik personelini koordine etmek ve işleyişin kontrolünü sağlamak,
 • Güvenlik tedbirlerini analiz etmek,
 • Güvenlik risklerine yönelik olarak tedbirler almak,
 • Güvenlik ihtiyacına karşılık vermek,
 • Güvenlik ihlallerini soruşturmak,
 • Güvenlik teçhizatları hakkında çalışma yapmak,
 • Güvenlik bütçesini hazırlamak,
 • Güvenlik için hazırlanan bütçeden yapılan harcamaları takip etmek.

Güvenlik Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Güvenlik müdürü sertifikasına sahip olmak için bazı özellikleri taşımak gerekir. Bu özellikler arasında, tecrübeden eğitim düzeyine kadar farklı kriterler yer alır. Güvenlik müdürü sertifikası almak için;

 • En az ön lisans mezunu olmak,
 • Daha önce "Özel Güvenlik Görevlisi" sertifikası almış olmak,
 • Özel güvenlik sektöründe en az 6 ay çalışmış olmak gerekir.

Güvenlik Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Güvenlik müdürü olmak belli bir süre eğitim almayı gerektirir. Bu eğitimde farklı konularda dersler verilir. Dersler, işle alakalı yönetmelikleri de kapsar. Bunun yanı sıra; koruma planı, denetime hazırlık, güvenlik iletişimi, müşteri iletişimi, öfke kontrolü, stres yönetimi, olayların raporlanması, mülakat ve yalan beyanların tespiti şeklinde çeşitli dersler verilir.