Harita ve Kadastro Mühendisi Nedir?

Harita ve Kadastro Mühendisi Kimdir?

Harita ve kadastro mühendisi, arazi sahiplik kayıtlarını oluşturma ve yeryüzü şekillerini belirleme amacıyla teknik ve analitik çalışmalar yapmakla sorumludur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, madencilik şirketleri, İl Özel İdareleri, gayrimenkul yatırım firmaları gibi birçok kamu kurumu ve özel şirkette istihdam edilebilir.

Harita ve Kadastro Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Meslek profesyonellerinin temel sorumluluğu; madencilik faaliyetleri, harita yapımı, arazi değerlendirmesi, inşaat ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere arazi yapısı ile ilgili verileri sağlamaktır. Harita ve kadastro mühendisinin diğer görevleri şunlardır;

 • Jeodezik ve mühendislik araçlarını kullanarak, harita yapımında kullanılmak üzere sabit noktalar oluşturmak,
 • Temel hatlar, yükselmeler ve diğer jeodezik ölçümleri oluşturmak için zemin etütleri planlamak ve uygulamak,
 • Arazinin fotoğraflanacağı rakımlarda kullanılacak fotografik ekipmanların özelliklerini belirlemek,
 • Tapu, kiralama veya diğer yasal belgelerde kullanılmak üzere mülkiyet sınırlarını belirlemek,
 • Yükseklik, derinlik, göreceli konum ve arazinin diğer özelliklerini hesaplamak,
 • GPS kullanarak, araştırma alanlarının enlemlerini belirlemek,
 • Petrol veya diğer mineral ürünlerini bulmaya yönelik gerçekleştirilecek jeofizik arama faaliyetleri için seçilen yerleri işaretlemek,
 • Dalgakıran, iskele ve diğer deniz yapılarının inşası amacıyla su yüzeyini araştırmak,
 • Mühendis ve mimarlarla iş birliği içerisinde çalışmak.

Nasıl Harita ve Kadastro Mühendisi Olunur?

Harita ve kadastro mühendisi olmak için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Saha çalışmaları gerçekleştirebilecek fiziki yeterliliği göstermek,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
5.570 / Aylık
3 kişinin ortalama maaşıdır.