Harita Mühendisi Nedir?

Harita Mühendisi Nedir?

Harita Mühendisi Ne Demek?

Yerküre üzerinde çeşitli ölçümler yapan ve elde edilen veriler ışığında planlar ve haritalar hazırlayan meslek sahiplerine harita mühendisi denir. Ölçümler ışığında hesaplamalar yapmakla da mükellef olan harita mühendisleri, kamu kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir alanda istihdam edilir.

Harita Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Yerküreyi anlamak, planlamak, düzenlemek ve yönetmek amacıyla modern teknolojiden istifade ederek mekansal teknikleri geliştirmek ve kullanımını sağlamak,
 • Mühendislik projeleri için büyük, orta ve küçük ölçekli dijital ve basılı, topografik veya tematik haritaların üretimini yapmak,
 • Otoyol, köprü ve baraj gibi büyük ölçekli projelerde zemin etüdü ve benzeri süreçlerde yer almak,
 • Coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulmasına katkı sunmak,
 • Kadastro çalışmalarında yer almak,
 • İmar çalışmalarında yer almak ve destek vermek,
 • Kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Mobil cihazlar ve web ortamında kullanıma uygun harita tasarımları yapmak, harita mühendislerinin görevleri arasında yer alır.

Harita Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Harita mühendisi olabilmek için lise ve dengi bir okuldan mezun olarak üniversitelerin Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi almak gerekir.

Harita Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Mühendislik, Mimarlık, İnşaat ve Mühendislik fakültelerinin Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden birinde 4 yıllık lisans eğitimi alan harita mühendisleri;

 • Temel mühendislik,
 • Alet bilgisi,
 • İleri matematik,
 • Bilişim sistemleri,
 • Plan ve proje bilgisi alanlarında dersler alır.