İç Denetçi Nedir?

İç Denetçi Nedir?

İç Denetçi Ne Demek?

İç denetçi, özel şirket ya da kamu kurumlarının risk yönetimi ve iç işleyiş süreçlerinin etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını izler ve değerlendirir.

İç Denetçi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çalıştığı kuruma bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösteren iç denetçinin sorumlulukları şunlardır;

 • Kurum hakkında bilgi edinmek için rapor, beyan ve kayıtları incelemek,
 • Firmanın, yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek,
 • Önemli ticari faaliyetler üzerinde risk değerlendirmeleri yapmak,
 • Risk yönetimi süreçlerinin ne kadar iyi çalıştığını araştırmak,
 • Riskten kaçınma önlemleri ve maliyet tasarrufu tavsiyelerinde bulunmak,
 • Şirketin iş kesintisi durumunda nasıl bir performans göstereceğine dair analiz yapmak,
 • Yeni fırsatların nasıl ele alınacağı konusunda yönetime destek vermek,
 • Muhasebe belgelerini, rapor, veri ve akış şemalarını değerlendirmek,
 • Denetim sonuçlarını yansıtan raporlar hazırlamak ve sunmak,
 • Geçerlilik, yasallık ve hedeflenen başarıyı sağlamak için tavsiyede bulunmak,
 • Yönetim ve denetim komitesi ile iletişimi sürdürmek,
 • Her seviyedeki yönetici ve personele, eğitim oturumları düzenleyerek rehberlik sağlamak,
 • İç denetim kapsamını belirlemek ve yıllık planları geliştirmek.

Nasıl İç Denetçi Olunur?

İç denetçi olmak için belirlenmiş bir eğitim zorunluluğu yoktur. Firmalar, etkinlik gösterdikleri sektöre bağlı olarak adayların farklı lisans programlarından mezun olmalarını beklemektedir. İç denetçi unvanına sahip olabilmek için Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Kamu kurumlarında iç denetçi olarak çalışabilmek için de Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Müdürlüğü tarafından belirlenen şartları yerine getirme mecburiyeti bulunmaktadır.

İç Denetçide Olması Gereken Özellikler

 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine hakim olmak,
 • İnisiyatif kullanma yeteneği göstermek,
 • Kendi başına veya bir takımın bir parçası olarak etkili bir şekilde çalışabilmek,
 • Yazılı ve sözlü güçlü iletişim becerisi sergilemek,
 • Güçlü gözlem yapabilmek,
 • Öz disiplin sahibi olmak.